رژیم ایران از افغانستان آب می خواهد، در عین حال از طالبان و نیز از یک عده ای دیگری از افغانها که از جانب آن رژیم مغز شویی شده اند، طالب آنست که به ملک تان آتش زنید!

سفر جواد ظریف، وزیر خارجه ایران به کابل یکی از همان رفتار های محیلانه و مخربانه ای آن رژیم می باشد که در عین زمانی که تهران از افغانستان آب می خواهد، از احساسات جنگزده ای طالبان، برای آتش زدن به افغانستان نیز سو استفاده های دارد.

فرصت مناسبی بود تا بلندپایه‌ گان حکومت وحدت ملی همه وهمه به یک صدا، و با وضاعت کامل نگرانی‌های مشروع افغانستان را با نماینده ای رژیم ایران در میان میگذاشتند!

مقامات دولتی افغانانستان و همچنان آقای حامد کرزی با آقای ظریف به صورت دقیق روی کدام مسایل گفتگو نموده‎اند؟
این که سیاست افغانستان در قبال پاکستان و مداخلات بی شرمانه ای وی تا اندازه ای روشن است، کاریست بجا، ولی اینکه در قبال ایران سیاست افغانستان هنوز هم واضح نیست، امریست خطا! یک تعدای زیادی از سیاستمدران افغانستان عزیز ما، یا همیشه و یا هم اکثر اوقات در مورد مداخله ایران در امور داخلی افغانستان خاموشی های بی معنی و معنی داری اختیار نموده‎اند و نه تنها این ‎که روی سنجش ها و لزومدید های، سیاست واضح و دقیق در مورد ایران وجود ندارد، بلکه از مداخلات اش هم چشم پوشی صورت می‎ گیرد. چرا؟
در اصل و نظر به منافع ملی افغانستان عزیز ما باید مداخلات ایران نتنها از زاویه نظامی قابل بررسی ها و موضوعگیری های دقیق باشد، بلکه از زاویه فرهنگی، تهاجم فرهنگی ایران در داخل افغانستان، تفرقه افگنی های میدیای ایران در داخل افغانستان، توسعه طلبی های منطقوی ایران از کانال های ابزار سازی های زبانی و مذهبی در داخل افغانستان و همچو موضوعاتی مربوطه نیز مورد بررسی ها و موضوعگیری های دقیق باشند، که متاسفانه تا به امروز که امروز است نیستند. باید تا به حالا به ایران پیام واضح داده می شد که هرگاه از همچو اعمال مخرب خود در داخل افغانستان دست نمی کشد، در مورد همچو مداخلات ایران، دولت افغانستان به سطح بین المللی نیز صد در صد صدا بلند می کند!

بدون شک که ما افغانها هم وظیفه داریم، که قبل از آن که همسایه ای خود را به اصطلاح دزد بگیریم، باید در قدم اول مال خود را درست حفاظت کنیم!

-------------------------------------------------
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما