قسمت سوم

در ادامه گذشته

پروژه جنگل های شمال، چی هدف داشت و چی عمل تروریستی را می خواست انجام دهد؟

- هدف از پروژه جنگل های شمال این بود که آمریکا می خواست جامعه جهانی را متقاعد سازد که فیدل کاسترو با ایده های توسعه جویانه اش، برای جهان خطر ناک است و باید از بین برده شود و در پی آن آمریکا هدف شخصی خود را متحقق می ساخت که تسلط بر منطقه و تأمین منافع اقتصادی اش بود.

و برای متقاعد ساختن جامعه جهانی برای پذیرش این طرح آمریکا، باید دلیل ای دست و پا گردد و بهانه ای تراشیده شود، تا آمریکا بتواند با دستاویز قرار دادن آن، بر کوبا حمله نظامی نماید.

لذا باید یک سناریو و یک نمایشنامه تروریستی بزرگی اجراء گردد که در خلال آن خسارات کلانی به منافع آمریکا وارد گردد و در پی آن کشور کوبا متهم گردیده و این کشور، عامل این خسارات وارده به آمریکا، معرفی گردد.

و این را باید تذکر داد که خلیج گوانتانامو در جنوب ولایت گوانتانامو در کشور کوبا بوده و از سال 1903 تا اکنون در اشغال آمریکا قرار دارد.

و چونکه میان پروژه جنگل های شمال که آمریکا علیه کوبا دست و پا نموده بود و میان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 رابطه نظری و عملی وجود دارد، روی همین ملحوظ آمریکای جنایتکار، مسلمانان را که بعد از حادثه 11 سپتامبر گرفتار نمود، به گوانتانامو منتقل نمود و در زندان مخوف و وحشتناک آن جا زندانی و شکنجه نمود و می نماید.

- پروژه جنگل های شمال پنج گزینه ذیل را پیشنهاد نموده بود، تا یکی از آنها باید تطبیق گردد:

1-تعدادی از مزدوران کوبایی که در آمریکا زندگی می کنند، لباس سربازان فیدل کاسترو را به تن نموده، بر پایگاه آمریکا در گوانتانامو، حمله کنند، و با بمب باری و راه اندازی انفجارات، خسارات مادی، جانی و ویرانی زیادی را از خود بجای بگذارند.

2- یکی از کشتی های آمریکایی در آب های کوبا، که خالی از سرنشین بوده و از راه دور کنترل گردد، باید بمباران گردیده و غرق گردد.

و انفجار باید به قدری نیرومند باشد که حتی در هاوانا، پایتخت کوبا نیز قابل مشاهده باشد، تا بتوان شاهدان عینی بدست آورد.

بعد از آن و بخاطر تحریک افکار عمومی جهانی، عملیات گسترده و نمایشی امداد رسانی و نجات انجام گیرد، و فهرستی از اسامی قربانیان پخش گردد و همچنین تعداد زیادی از تابوت ها که گویا کشته شدگان این کشتی بودند، در منظر عام انتقال داده شده و مراسم تشییع جنازه نیز صورت گیرد.

و این عملیات هنگامی انجام داده شود که کشتی ها و هواپیماهای کوبا در منطقه عملیات، حضور داشته باشند، تا بتوان مسئولیت را به آسانی به گردن آنها انداخت.

3- آماده نمودن تعداد از مأمورين و جواسیس جعلی و تقلبی برای کوبا در داخل آمریکا.

بعد از آن، انجام دادن اعمال تروریستی علیه تبعید شدگان کوبایی در آمریکا با استفاده از مواد منفجره و بمب های دستی.

و در پی آن گرفتاری این مأمورین و جواسیس جعلی و تقلبی کوبایی، تا از آنها اعترافات ساختگی بدست آورد، و این اعترافات باید مستند سازی شده و در رسانه های مختلف توزیع و پخش گردد.

4- به کشورهای همسایه کوبا چنین تلقین گردد که رژیم فیدل کاسترو خطر ناک بوده و دارای اهداف توسعه جویانه می باشد.

بعد از آن یک هواپیمای آمریکایی که نشان و بیرق کشور کوبا را داشته باشد، از طرف شب، جمهوری دومنیکان، همسایه کوبا را بمباران نماید، و موشک ها و راکت های که در بمباران از آن استفاده می شود، باید ساخت اتحاد جماهیر شوروی باشد.
زیرا اتحاد جماهیر شوروی وقت، اولین کشور صادر کننده سلاح به رژیم فیدل کاسترو بود.

5- برانگیختن افکار عمومی جهان با منفجر نمودن یک هواپیمای ملکی آمریکایی.

و برای اینکه انفجار این هواپیما بیشترین تأثیر ممکن را بر افکار عمومی جهان داشته باشد، در نظر گرفته شود که یک شخصیت با نفوذ و مشهور آمریکایی مانند جان گلن، اولین آمریکایی که به دور زمین چرخید​​، در داخل هواپیما باشد.

و اجرای این عملیات این چنین باشد که:

تعدادی از همکاران، به طور مثال محصلین، یک هواپیمای متعلق به یکی از شرکت ها را به اجاره بگیرند، در هوا، این هواپیما با هواپیمای دیگری که کاملاً مشابه آن باشد رو برو گردد، اما این هواپیمای دوم خالی از سرنشین بوده و از راه دور کنترل گردد.

در این لحظه همکاران ما با هواپیمای خود، به یکی از پایگاه های cia فرود آیند و هواپیمای دیگر مسیر خود را ادامه داده، و تماس های کمک خواهی بر قرار نماید و سیگنال های که نشان دهنده موجودیت دزدان و هواپیما ربایان کوبایی باشد، بفرستد و سپس در هوا منفجر می گردد.

طوریکه از این گزینه های فوق دانسته می شود، تطبیق هریکی از آن ها، کشته شدن تعدادی زیادی از شهروندان آمریکایی، چی نظامی و چی ملکی را در پی دارد.

اما از نظر کسانی که پروژه جنگل های شمال را برنامه ریزی کرده بودند، در برابر مرگ این افراد، آمریکا ابزارهای تسلط کامل و مؤثر بر جهان را، بدست می آورد که این در نزد آن ها یک هدف عالی و دارای منافع اقتصادی زیادی برای آمریکا بود.

و این همان هدف ای بود که تروریزم آمریکایی با مرتکب شدن حادثه 11 سپتامبر سال 2001 ، نیز آن را در نظر داشت.

ادامه دارد