د طالبانو کابینې
او سیمه ایزو ارګانونو
خپلې لوحې
او هم بیرق بدل کړ
څومره دردناکه دی
او چا به یی فکر کوهء
***
او د هغه لپاره
چی په کلونو
مو جګړه وکړله
او څومره پیسې
ولګیدې
څومره آسانه
مو
له لاسه ورکړ
پای

سمیع الله خالد سهاک
مونتری، کالیفورنیا
د جنوري ۱۳، ۲۰۲۲ کال