سرچینه د بخت لټوو په اسمانو کې
هلته هم د پریښتو په کتولو کې (۱)
یا د عرش هره کوټه کې پسې ګرځو
لالهند او سرګردان يي یوو مېندو کې
یا جومات کې د ملا تعویذ ته ناست یوو
یا غورځيږو د زیارت د ملنګ پښو کې
یا د پیر او د اخوند دربار ته درومو
د خپل بخت د ویښولو په ارزو کې
په ټول عمر کې د بخت په راز پوه نه شو
پوهېدلو سوال مو ونه کړو مغزو کې
د تقدیر او بخت طلسم کې سخت ګیر یوو
ژوند مو تېرشو د تقدیر په افسانو کې
هغه ټکه چې له خپله لاسه رسي
موږ يي شمېرو د تقدیر په فیصلوکې
په تدبیر چې د تقدیر له بند خلاص نه شو
د تقدیر بندیان به پاتې یوو کلو کې
یادونه:
(۱ ) دلته کتولی د نجونو د دستکول په معنی دی.
د ۲۰۲۲ کال د جنوري ۱۳ مه
سرلوڅ مرادزی