تروریزم صلیبی و یهودیزم آدم کش، همه چیز را تحریف نمودند ، حتی تاریخ میلاد عیسی مسیح را !

ما اکنون در سال 2027 م به سر می بریم نه در سال 2022 م !


.......................................................
قضیه ای این تحریف ازین قرار است که :

رومیان باستان پیش از تقویم میلادی ، از تقویم رومی من حیث تاریخ رسمی ، استفاده می نمودند .

و تقویم رومی از سال 1 بنیان گزاری شهر روم باستان که برابر با سال753 پیش از میلاد بود آغاز می گردید .

و در این تقویم هر سال از 10 ماه تشکیل یافته بود که بعد ها و در عصر امپراتور ژولیوس سزار و امپراتور آگوستوس ، تعدیلات در آن وارد گردید و ماه‌های جنوری و فبروری را به عنوان ماه‌های یازدهم و دوازدهم به این تقویم اضافه کردند که این تعدیلات را از مصریان باستان گرفته بودند و بعد از آن این تقویم به نام تقویم ژولیانی مشهور گردید .

در آن زمان در نزد مسیحیان مبدأ مشخصی برای تاریخ وجود نداشت و مبدأ تاریخ آنها مانند انجیل ، همیشه در حال تغییر بود .

به این شکل که با به قدرت رسیدن هر پادشاه جدید در امپراتوری روم ، مسیحیان یک مبدأ جدید را به تاریخ اضافه می کردند .

این حالت تا قرن 6 میلادی ادامه داشت ، تا اینکه در سال 525 م سر و کله ای یک کشیش ارمنستانی به نام ديونيسيوس اگزیگوس پیدا شد که گویا از طرف پاپ موظف گردیده است تا سال تولد عیسی مسیح را به دقت مورد بررسی قرار دهد تا تقویم میلادی به جای تقویم ژولیانی و رومی مورد استفاده قرار گیرد .

دیونیسیوس طبق نظر خودش ، پس از محاسبه و بدست آوردن زمان تولد عیسی ، تقویمی را ارائه داد که مبدأ آن را تولد عیسی قرار داده بود و این تقویم بعد از سال 532 م نام تاریخ میلادی را به خود گرفت .

و البته ديونيسيوس بخاطر جلب توجه شاهان رومی و راضی نگهداشتن آنها ، دو نوع تحریف را در این بررسی خود مرتکب گردید ، زیرا بعد ازینکه امپراتوری روم به مسیحیت تحریف شده گروید ، مسئولیت شکنجه عیسی و حواریون اورا ، به دوش همدیگر می انداختند :

1- آقای ديونيسيوس ، إنجيل لوقا را که شاید از تأليفات خودش بود ، برداشته آمد که در آن گفته شده است :

وَفِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ عَشْرَةَ مِنْ سَلْطَنَةِ طِيبَارِيُوسَ قَيْصَرَ ...كَانَ لَهُ نَحْوُ ثَلاَثِينَ سَنَةً .
ترجمه :
در سال 15 حکومت تیباریوس ، عیسی تقریبا 30 ساله بود .

دیونیسیوس از این متن چنین برداشت نمود که عیسی در سن 29 و قریب به 30 دعوت را آغاز نموده است .
یعنی هنگامیکه تيباريوس بر تخت امپرطوری می نشیند عیسی مسيح باید 14 و یا 15 سال داشته باشد .

همچنین ديونيسيوس به این نظر بود که آغاز حکومت تیباریوس به تقویم رومی سال 767 است که در آن وقت عیسی 14 قریب به 15 سال دارد و در سال 782 رومی ، عیسی 29 و یا 30 سال دارد و دعوت خود را آغاز نموده است .

آقای ديونيسيوس چنین عملیه حسابی را انجام می دهد که:

782 - 29= 753 رومی.

و سال 753 رومی تاریخ میلاد عیسی مسيح به تقويم رومی می باشد و آن تاریخ1 ميلادی است .

اینکه آقای دیونیسیوس ، تولد عیسی را سال 753 رومی قرار می دهد ، کاملا اشتباه است ، زیرا این برداشت نه با متن های انجیل مطابقت دارد و نا با دلائل تاریخی .

مثلا :
- انجیل لوقا می گوید که عیسی دعوت علنی خود را در سال 15 حکومت تیباریوس که در سال 765 رومی حکومت خود را آغاز نمود ، آغاز کرد و در آن هنگام عیسی 30 سال داشت که در این صورت تولد عیسی باید در سال 750 رومی برابر با سال 4 پیش از میلاد باشد .

نظر به این دلیل حکومت تيباريوس از سال 765 رومی آغاز گردیده است نه 767، طوریکه دیونیسیوس می گوید ، و در این دو سال با آگوستوس حکومت مشترک داشت تا اینکه آگوستوس در گذشت و این دو سال حکومت تیباریوس در متن های قدیم تاریخی محاسبه گردیده است و دکتور ولیم آدی ، نیز آن را ترجیح داده است .

- انجیل متی می گوید که عیسی در عصر هیرودس پادشاه یهودی در قدس که تابع امپراتوری روم بود ، تولد گردید و می افزاید که هیرودس چند ماه محدود بعد از میلاد مسیح درگذشت .

و این سخن با گفته تاریخ نویس یهودی قرن اول يوسيفوس فلافيوس ، مطابقت دارد که او می گوید :
هیرودس در سال 750 رومی یعنی سال 4 قبل از میلاد درگذشت و گفته است که عیسی در اواخر روز های زندگی هیرودس تولد شده است که در این صورت تولد وی باید در اواخر سال 749 و آغاز سال 750 رومی باشد .

-بعضی تاریخ نویسان قدیم مانند سافيروس و نیکونورس می گویند که تولد عیسی 42 سال پیش از کشته شدن ژولیوس سزار امپراتور رومی بوده است و ژولیوس در سال 792 رومی کشته شد که در این صورت تولد عیسی باید در سال 750 رومی برابر با سال 4 پیش از میلاد باشد .

پس باید چنین محاسبه نماییم که :
765 - 15 (عُمر عیسی مسيح در سال 765)= 750 رومی می گردد ، و همین سال 750 رومی ، میلاد مسيح می باشد که با سال 4 پیش از ميلاد مطابقت دارد .

پس آقای ديونيسيوس 4 سال را در این جا بلعیده است .

2- دیونوسیوس علاوه ازینکه سال 753 رومی را سال تولد عیسی قرار داده است ، تحریف دیگری را نیز مرتکب گردیده است و آن اینکه وی سال 753 رومی را که باید سال 0 میلادی می بود آن را سال 1 میلادی محاسبه نموده است و طوریکه دیده می شود یک سال دیگر را در این جا بلعیده است .

بیایید یک مثال بزنیم.

فرض کنیم که ما اکنون در سال 1999 م قرار داریم و آن را سال 1 پیش از میلاد قرار می دهیم و سال آینده که سال 2000 است آن سال ، سال صفر میلادی می باشد و سال بعد از آن که سال 2001 است آن سال ، سال 1 میلادی می باشد .

اما ديونيسيوس هنگامیکه تاریخ میلادی را وضع نموده است ، از سال 2001 آغاز نموده و آن را سال 1 میلادی قرار داده است و از سال 2000 که سال صفر میلادی است آغاز نکرده است که دراین صورت یک سال را کاملا فراموش کرده است .

پس در مجموع جناب دیونیسیوس ، 5 سال را حذف نموده است و نویسنده مسیحی دكتور یوحنا جريس الخضري در ( موسوعة تاريـخ الفِـكر المسيحي ) نیز این نظر را تأیید نموده است .

پس نتیجه چنین می شود که ما اکنون در سال 2027 م به سر می بریم نه در سال 2022 م !

به هر شکل این تقویم میلادی تحریف شده ، از طرف کلیسای روم پذیرفته شد و انگلستان نخستین کشوری بود که این تقویم به تدریج در آن راه یافت و در دیگر کشورهای اروپایی پس از قرن دهم راه باز نمود .

طور مثال:
- کشورهای دارای مذهب کاتولیک اروپا مانند: ایتالیا ، اسپانیا ، بلجیک و فرانسه این تقویم را در سال 1582 م پذیرفتند و کشور سوید و هالند در سال 1583م و آلمان 1584م، و پولند 1586م و سایر کشورهای جهان نیز در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رسما تقویم میلادی را قبول کردند .!

اکنون 1500 سال است که مسیحی ها برای این تحریف تاریخی کف می زنند .
البته ما آنها را ملامت نمی دانیم ، زیرا اساس و شالوده دین آنها را دروغ و جعل و تحریف تشکیل می دهد .

ما به حال میلیون ها مسلمان حیرت زده هستیم که نام های اسلامی دارند و در تذکره های شان ، مسلمان نوشته شده است و در قانون اساسی کشور های شان ، دین رسمی دولت ، اسلام معرفی گردیده است .

زیرا این ها نیز همراه با مسیحیان در شب عید کرسمس رقص و پایکوبی و خوشی می کنند و به همدیگر تبریکی می دهند .

حتی به کودکان خود ، لباس های بابانوئل این خرافه دیگری را که از مغز متعفن و فکر مرتجع تروریزم مسیحی تراوش نموده است ، می پوشانند .