قسمت دوم :

- حقوق اسیران وزنان در تورات و انجیل تحریف شده.

درین جاخواهم گفت که کتاب های تحریف شده و تروریستی تورات و انجیل، در باره اسیران و زنان چی موقف دارد و پیروان خود را به چی سفارش می کند .

بعد از آن خواهیم دانست که انگیزه ای این همه تعذیب و شکنجه و کشتار زندانیان مسلمان در زندان ها، یا بهتر است که بگویم در ( محاکم تفتیش عقائد ) گوانتانامو، بگرام، أبوغریب، پلچرخی و در زندان های اسرائیل در فلسطین اشغالی و ... از کجا نشئت می نموده است.

خدا برای موسی گفت : از مدیانی ها، انتقام بگیر...
بعد از آن موسی برای مردم گفت :
همه شما مردان، برای جنگ با میدانی ها و انتقام گیری برای خدای تان، از آنها، آماده شوید .
پس با مدیانی ها جنگیدند و همه مردان را کشتند، وهمچنین این پنج ملک ( أوى، راقم، صور، حور و رابع ) را نیز کشتند، همچنانکه بلعم بن باعور را نیز با شمشیر کشتند،
و زنان مدیانی و کودکان شان را اسیر نمودند، و همه حیوانات، مواشی و املاک شان را به غنیمت گرفتند، و همه شهر ها، خانه ها و قلعه های شان را به آتش کشیدند،
هنگامیکه برگشتند، موسی و العازار و دیگر فرمان دهان بنی اسرائیل به بیرون خیمه برای استقبال شان بر آمدند .
موسی خشمگین شد و گفت :
همه کودکان مذکر و همه زنان شوهر دار را، بکشید و دختران باکره را برای خود نگهدارید .

تورات، سفر العدد 31 : 1

نمی دانم که یهودی ها، زنان شوهر دار را از دختران باکره چگونه تشخیص می دادند ؟

این است حقوق بشر در نزد تروریزم یهودی و مسیحی و این است همان حقوق زنان که شب و روز بخاطر آن نوحه سرایی می کنند .
بعد این ها می آیند و اسلام را به وحشت و خشونت در قبال زنان متهم می کنند.

- جنگ روانی علیه بشر، در تورات و انجیل تحریف شده .

وحشتناک ترین اشکال جنایت، جنگ روانی است، خصوصا هنگامیکه این جنگ روانی در ارتباط به خانواده انسان باشد .

اما کتاب های تروریستی تورات و انجیل، بسیار با خون سردی به این نوع از جنگ روانی فرمان می دهد!

ببینید :

در برابر چشمان شان، کودکان شان ریزه ریزه گردد و به زنان شان تجاوز صورت گیرد و باز خانه های شان غارت گردد .

سفر إشعيا 13 : 16

این است همان رحمت و مهربانی که پیروان یهودیت و مسیحیت تحریف شده ادعای آن را دارند .

در طول دو دهه اشغال کشور توسط صلیبیزم و صهیونیزم بین المللی، همیشه دیده شد که ملیشه های صلیبی، هزاران خانه مسلمان را در ولایات مختلف کشور از طرف شب چاپه زدند و بعد از شکستن دروازه با میل تفنگ و لگد و آله های قاتله و جارحه، و مطابق با روحیه صلیبی شان، بدون اجازه وارد خانه شدند و بعد از بستن چشمان باشندگان خانه، با مترجمین مزدور خود، همه چیز را دریدند و شکستند و دزدی نمودند .

و یا با انداختن چند تن بمب و آتش بالای خانه های مردم، خانه ها را همراه با باشندگان آن باخاک یکسان نموده و یک گورستان بزرگ دسته جمعی تشکیل دادند و نامش را هم گذاشتند: مبارزه با تروریزم، مساوات میان زن مرد، حمایت از حقوق کودکان، حفظ دستاورد های دموکراسی و ....

- متوحش ساختن جهان بشری .

پولس یهودی که مؤسس دین امروزی مسیحیت است، این چنین بشریت را به وحشت انداخته و جهان را تبدیل به کانون ترس و بیم و دلهرگی می سازد !

پولس می گوید :

أ- خدای ما آتشی است که می خورد !

نامه های پولس برای عبرانی ها 12 : 29.

ب - ای خدای مصیبت و نکبت، ای خدا، ای خدای مصیبت و نکبت .

تورات، سفرالمزامیر 94 : 1.

- انجیل تحریف شده، عیسی را، سفیر جنگ معرفی می کند .

مسیح گفت : فکر نکنید که من برای صلح در زمین آمده ام، من برای صلح نه بلکه با شمشیر آمده ام .

انجیل متی 10 : 34 .

- انجیل تحریف شده، عیسی را، آتش افروز معرفی می کند .

مسیح گفت : من آمده ام تا در زمین آتش بیفگنم.

انجیل لوقا، اصحاح 12 : 49.

این است صلح، بشر دوستی، ترقی و پیشرفت که این تروریزم صلیبی برای بشریت می خواهد (جنگ و آتش ) !

اگر تورات و انجیل تحریف شده، خدای جعلی و پیامبر تقلبی شان را این چنین تروریست معرفی می کند، حال پیروان چگونه خواهد بود .

طوریکه می گویند :

هرگاه دیدی که بزرگ قوم، طبله می نوازد، رعیت را بخاطر رقص ملامت مکن .