حامد کرزی او یوشمیر د بن دککړې معاهدې کجیران لا هم په بلهوسی او احساساتی انګیرنو کې د واک په تمه کی دی . ولس مشر غنی څخه پوښتنه داده چې بیا دوه سری حکومت ! مجرم او بغاوتګرته ولې په کوم امتیاز د مصلحتی شورا ریاست ور سپاری مانا دا چې د کشمشو تول د موږک په لاس ورکول دی او که سیاست نه هم هسې سو چه انډو خر جوړ شوی . افغانستان هرچا ته د لنګې غوا حیثیت پیداکړی.ځکه موږ دغه ترمینالوژ ی ډیره واورېدله اولا اورو یې..........ټول سهامی شرکت نارې وهو خو دشرکت په منخ کې خپله ناست یو .
دغه نومونه مو په کراتو، په هر غږ او وزن وقافیه سهار او مازیګرپه هر محفل،سالګرو او غونډوکې تکرارکړی .
فراګیر ، وسیع البنیاد ،همه شمول ټولشمول، ګد شمول یا تولګدون ډهل ډیر ګرم دی دتاریخ جبر او اختیار دیالکتیک داسې باید نه وای . د سیګار له خولې دوږو ماشومانو خبرداری چې څو ملیونو ته رسیږی له دموکراسی سره هېڅ برابر نه راځې.
دنفاق او بد بختیو بهرنۍ دایمی شیوې، ظلم ، اکستریمیزم ، افرا ط ګرایې،دټولنې د پرمختګ نه سترګې پټول،جنګ راوړل،تروریزم ،بنیاد ګرایی،سیاسی اسلام ، وچه اوبې ثمره نه شنه کېدونکې دموکراسی ده چې افغانستان یی ددایمی ازمایشګاه په دې« صادراتو» باندې بدل کړی . اخری ازمایش ددموکراسۍ هغه کرغېړنه ډالۍ وه چې نړیوالې ټولنې له خانه سره افغانستان ته راوړه دلوبې سرکې امریکا خو ملګری ملتو نه او یوشمیرنور اجیر هیوادونه او ناتو هم راغلل. اوس له دومره تلفاتو بربادیو دافغانستان اوږده کړکېچ ثابته کړه چې د پوخی او نظامی اړخ اوشیوه کارول په هېڅ صورت دحل لاره نه وه. نو دنسل وژنو، عام وګړ وژنو دبشر حقوقو نقض کول په دې هېواد کې ښيي چې ستونزه چېرې وه.
دغه مطلب مې له د ی راواخیست چې ما دعطامحمد نور مرکه د یوه پروګرام په لړ کې ولیده چې دکاکتوس په نوم یادیږی په دې کاکتوس اوپطنوس کې پطری کړلې چاینکې او پیالې ایښی دی هر څوک له همدې پیالو نه د چای غوړپ وهی اود کږې سوشال اماتورې مېډیا له لارې سرراباسی دپارلمان له افه ګانو نیولی بیا تر هر نداف ،چپی ،راستی او ناراستی ، خاین او چهار عیب شرعی پورې دا ټو ل ځانو نه اتلان راپېژنی مانا دادسلو کلنو خپلواکی په درشل کې هېڅ خاین او فاسد او سفاک نشته عجیبه نه ده ! ډیر منحوس پروګرام چې اصلا محتوا نه لری اوهسی دلافواو تهاجمی تبلیغاتو کوربه ده چې د څارنوال لور( شکریه) بارکزی هم په کې فلسفی مبارزې نه خبرې کوی او چڼه یی له مټکور چهار مغزهم کلکه بریښی ټول من او خروار دی!په دې صورت موږ باید هیڅ مشکل نه درلودای چې لرویی.
د شوروا ی نظار غله او رهزن ګلم جم خلکوته څه ډول پیغام رسوی دا نه برګی ده او نه فرهنګی معیاری اړخ یې یوازې خیله ګی ده رسوایی اود بل چا پېښې دی په رڼو سترګو! په هر حال زه عطا محمد دلته په غیر متنازعی ډول دافغانستان د مستقبل او برخلیک د مسولیت په کچه څېړم نه د ده شخصی زوند ګړ او ړ، دغوجلې او کنډوالی په کیسه ، نه دکور اوکوڅې په سطحه .زه باور لرم چې یو سیاستوال،عالم، محقق او دانشمند هیڅکله خپل خان خپله نه ستایی اوچا چې دا کار کړی نو بیا به د کاغذباد یاګدی پران مفهوم لری چې حسینی د امریکالې لیکوالې په مرسته د پیسو لپاره په کړکېچن وخت کې لیکلی .عطا نور وایې چې ده ماستری کړې ده خودوینا او پوهې په لحاظ د نهم ټولګی په تول برابر راخی . هره خبره یې د لاف او ملاف کمپاین کوی د سوشال میډیا له لارې دهغه پوهه را څرګندیږی ز موږ څلور لسیزې دجمعیت ، دقومندان او ډلو اوډله لو بوترمینا لوژیو ستړی کړی یو دغوایی داووم او اتم ورځو جنایاتو وخوړو او نور له شرم اخوا دی داټولې ناندرۍنور بس دی .
عطامحمد نور او ډله یې دفیس بوک دعلت او معلول پیغام ور کولو کې ورک دی معلم دي چې معلمی يې کړی نه ده والی وه چې دولایت په مفهوم نه پوهیږی جمعیتی دی چې دجمعی سره نه یو خای کیږی استاد دی دمجهول مضمون؟ ماستر دی په کوم مسلک کې؟دې باټو کومه معجزه کړې ده چې ولس یی نه پېژنی او ور نه بی خبره وی. دجمعیت ګوند د مرام نامې به لومړۍ صفحه کې وایی: واعتمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا دالهی په دې ارشاد کې کومه ښېګڼه ستا له عمل او کار نه نمایندګی کوی؟ خود مزا ر انحصار ستا په لاس کې دډیر وخت لپار وه ، دکابل ښاریانو وژنې د پروفیسور استاد په سفاکې سرته ورسېدی ته ووایه چې د الهی ددې عبارت اوارشاد له کوم مخرج اوصورت سره ستا اوستا د ګوندخینو کسانو عمل او کردار توافق لری؟د یوه ګوند لویوالی او عظمت ستا خیال کی بل څه دی ماستره.افغانستان شخصی کور نه دی بلکې دلته ۳۵ ملیون ا نسانان اوسیږی.
په جمعیت کې ډیر مخلص ، اګاه ،پوه او عالم کسان هم شته .هسی نه چی هرڅه ستا په نوم پاي ته ورسیږی خوهغوی ستا په څیر زراوزور نلری.هغوی ستا به څېر نه مقام درلود، نه نوم او نه لقب اونه د ۲۵۰۰۰ دالرو نه اوچت ساعتونه او همدارنګه بې کاکتوسه. وايی عاقل دی قیاس کوی خودرواغجن دې دروغ وایی:
د بن د ککړې معاهدی ګوداګیانو ته په کوم افتخاراو او ویاړنې ته کریدت ورکوې او دا دچاحق دی تاریخ څه ډول قضاوت کوی ؟ کله چې ته حامد کرزی مکار ، یونس قانونی د بن کرشمه کونکې نانځکه او پروفیسورربانی ته چې کابل یی تباه کړ موږته راپېژڼې نو بې انصافی او حماقت نه دی او که ستا دسهامی شرکت مافیایی غړی دی نو سوال حل دی .اه خطا کردی بی غیرتی است . ولس ته ګواښ ستره نابوهی ده امین هم دا کار کاوه ! د مردانه وار تعریف په ماستری کې داسې نمرودی ناپوهی نه ده لکه تا چې وویل، بلکې ځان پېژند ګلوی او جهان بینی ده وايې :چوشمع از پی علم باید ګداخت که بیعلم نتوان خدارا شناخت !
دیوې بشپړې جهان بینی فاقده دپرون او ابل پرون روایت پرېږده اوس دکوزو پلورلو ، رانیول او کوزه ګری وخت تطر اولا هم وخت شته چې خپل ګریوان کې سر کته کړې او توبه وباسې اود خپلې بسترې په اندازه دې پښې اوږدې کړې نو راځه چې دخیام رباعی به ګډه ولولو:

‎ په تول برابر راخی . هره خبره یې د لاف او ملاف کمپاین کوی د سوشال میډیا له لارې دهغه پوهه را څرګندیږی ز موږ څلور لسیزې دجمعیت ، دقومندان او ډلو اوډله لو بوترمینا لوژیو ستړی کړی یو دغوایی داووم او اتم ورځو جنایاتو وخوړو او نور له شرم اخوا دی داټولې ناندر
عطامحمد نور او ډله یې دفیس بوک دعلت او معلول پیغام ور کولو کې ورک دی معلم دي چې معلمی يې کړی نه ده والی وه چې دولایت په مفهوم نه پوهیږی جمعیتی دی چې دجمعی سره نه یو خای کیږی استاد دی دمجهول مضمون؟ ماستر دی په کوم مسلک کې؟دې باټو کومه معجزه کړې ده چې ولس یی نه پېژنی او ور نه بی خبره وی. دجمعیت ګوند د مرام نامې به لومړۍ صفحه کې وایی: واعتمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا د خود مزا ر انحصار ستا په لاس کې دډیر وخت لپار وه ، دکابل ښاریانو وژنې د پروفیسور استاد په ګروګان کې وه ته ووایه چې د الهی ددې عبارت اوارشاد له کوم مخرج اوصورت سره ستا اوستا د ګوندخینو کسانو عمل او کردار توافق لری؟د یوه ګوند لویوالی او عظمت ستا خیال کی بل څه دی ماستره.افغانستان شخصی کور نه دی بلکې دلته ۴۵ ملیون ا نسانان اوسیږی.
په جمعیت کې ډیر مخلص ، اګاه ،پوه او عالم کسان هم شته .هسی نه چی هرڅه ستا په نوم پاي ته ورسیږی خوهغوی ستا په څیر زراوزور نلری.هغوی ستا به څېر نه مقام درلود، نه نوم او نه لقب اونه د ۲۵۰۰۰ دالرو نه اوچت ساعتونه او همدارنګه بې کاکتوسه. وايی عاقل دی قیاس کوی خودرواغجن دې دروغ وایی:
د بن د ککړې معاهدی ګوداګیانو ته په کوم افتخاراو او ویاړنې ته کریدت ورکوې او دا دچاحق دی تاریخ څه ډول قضاوت کوی ؟ کله چې ته حامد کرزی مکار ، یونس قانونی د بن کرشمه ګر او پروفیسورربانی ته چې کابل یی تباه کړ موږته راپېژڼې نو بې انصافی اودحماقت نه دی او که ستا دسهامی شرکت مافیایی غړی دی نو سوال حل دی .اه خطا کردی بی غیرتی است . ولس ته ګواښ ستره نابوهی ده د مردانه وار تعریف په ماستری کې داسې نمرودی ناپوهی نه ده لکه تا چې وویل، بلکې ځان پېژند ګلوی او جهان بینی ده وايې :چوشمع از پی علم باید ګداخت که بیعلم نتوان خدارا شناخت !
دیوې بشپړې جهان بینی فاقده دپرون او ابل پرون روایت پرېږده اوس لا هم وخت شته چې خپل ګریوان کې سر کته کړې او توبه وباسې اود خپلې بسترې په اندازه دې پښې اوږدې کړې .
دركارګه كوزه ګرى رفتم دوش
ديدم دو هزار كوزه ګويا و خموش
ناګاه يكى كوزه بر آورد خروش
كه كوزه ګر و كوزه خر و كوزه فروش

ځوږ وه د کټویانو وې غوږ کړه دا بیان ته
وې موږ هم وه کلالیان او کتوی مو خرڅول
بل ویل د باچا سر ومخ مې ټول جهان ته
بل ویل چې ما وعظ کړی چې ټولې خاورې ګیږو
اوس راشه د کلا لی دې دکا ن ته
یو دم شومه راویښ په خپل ځاي مې سواند