باندهای اجیر و مزدور خلق و پرچم از 7 ثور 57 تا 6 جدی 58 در این 576 روز ، این همه خون های که ریختند ، نتوانست ، عطش و تشنگی شان را نسبت به خون این ملت بلا کشیده که قبل ازین ها هم ، قرن ها ، شلاق ها و تازیانه های اربابان غدر و استکبار ، برسر و پشت شان ، فرود آمده بود ، فرو بنشاند ، رفتند و ملیشه های اشغالگر کمونیزم شوروی را به شکل رسمی بر دوش گرفته آوردند ، تا درقتل مردم و ویرانی وطن ما ، از همدیگر کمک بگیرند وگاهی سبقت بجویند و تا انقلاب كارگری شان ، با نابودی خلق کارگر ما ، تکامل یابد !

عناصر هرزه و نابکار خلق و پرچم ، برای قتل مردم دهقان و ویرانی کشور ما از مدرن ترین اسلحه وپیشرفته ترین چاقو وچماق و خنجر ، استفاده کردند ، و در زندان های جهنمی خود برای شکنجه جوانان نابغه و فکور این خطه ، پیشرفته ترین وسائل شکنجه را بکار بردند!

ابن جا بود که در سوم حوت سال 1358 مردم متدین ، مجاهد و آزادیخواه کابل ، علیه اشغالگران شوروی ، دست به قیام سرتاسری زدند که نخستین قیام شهری علیه اشغالگران بود که بعضی ها آن شب را ، شب ( الله اکبر ) می نامند .

این قیام که در یک رویارویی نابرابر با اشغالگران روس قرار داشت ، به عنوان حماسه ماندگار در تاریخ مبارزات جهان ثبت شده است .

رستاخیز سوم حوت ، همه تحلیل ها و تفسیر های تحلیل گران نظامی و سیاسی در دستگاه استکبار جهانی را که گویا جهاد و مقاومت در برابر ابر قدرتی مانند اتحاد جماهیر شوروی ، امری ناممکن می باشد ، نقش بر آب نموده و این طلسم را شکستند و گره این سحر و جادو را باز نمودند .

طوریکه بعد از حمله صلیبی آمریکا بر کشور ما ، دستگاه های تبلیغاتی کفر جهانی و استکبار غربی ، جهاد و مبارزه ما را دربرابر آمریکای جنایتکار این ببر کاغذی ، نا ممکن و نوعی خود کشی می دانستند .

ولی در خلال 18 سال گذشته دیده شده است که سیر حوادث کاملا در مغایرت با تصورات و خیالبافی های تحلیل گران نظامی و سیاسی ، به پیش رفته است .

در قیام سوم حوت ، که مردم متدین ما شعور آزادی خواهی خود را به شور آزادی تبدیل نموده بودند و بادست خالی به جاده ها ریختند ولی دیده شد که نیروهای تجاوز گر و حکومت مزدور که در میان اسم خود ، کلمه (دموکراتیک)!!! را نیز درج نموده بودند ، دیوانه وار و بی پروا ، این مردم بی دفاع را به آتش و گلوله بستند و ثابت نمودند که دموکراتیک دیروز و دموکراسی امروز با منطق و با استدلال و با مظاهرات مسالمت آمیز و با حرکت های مدنی ، سر سازش ندارند ، و جز با منطق تفنگ و تیغه چاقو و زبان کشتار ، حرفی نمی گویند !

این حماسه ماندگار که در گوش نسل جدید ما طنین انداز است ، و بر صفحه جاویدان تاریخ زرین ما حک گردیده است ، هرگز در منظر وجدان ما کم رنگ نخواهد گردید .

دراین قیام و نبرد نا برابر که :
- در یک طرف ارتش تا به دندان مسلح و در طرف دیگر ریسمان به گردن ها و پا برهنه ها ، بود !

- در یک طرف تانک های غل پیکر و هواپیما های بمب افگن و در طرف دیگر بیل و چوب و کلنگ و تبر ، بود !

- در یک طرف غرش تانک و در طرف دیگر فریاد الله اکبر ، بود !

- در یک طرف آهن و در طرف دیگر ایمان ، بود !

این خود بیانگر روحیه شجاعت و اجنبی ستیزی ، ماست .

این شورش و عصیان در برابر نیروی متجاوز ، برای نسل امروز ، پیام های دارد ، از جمله :

1- انگیزه جهاد در تار و پود مردم افغانستان بافت خورده است .
2- اشغال ستیزی .
3- خود باوری .
4- مبارزه با استبداد داخلی .

جالب اینست که ماشین کشتار و ویرانی بقایای عناصر ددمنش واوباش خلق و پرچم ، هنوز هم خاموش نشده است !

این شرارت پیشگان ویرانگر در زمان حاکمیت حزب مرتجع خود ، مرگ بر امپریالیزم جهانخوار آمریکا گفته داد می زدند ، وهنگامیکه باداران کی جی بی شان آنها را دیگر تنها گذاشتند ، پرواز کردند و رفتند و درآغوش امپریالیزم جهانخوار آمریکا ، گرم غنودند، واکنون خانواده هایشان درآنجا در بستر کاپیتالیزم و فیودالیزم لمیده اند وخودشان پیشاپیش ملیشه های اشغالگر امپریالیزم جهانخوار آمریکا دوباره وارد کشور ما شدند ، تا مراحل تکاملی انقلاب کارگری خودرا این بار با قتل وکشتار ونابودی مردم سلحشور ما، با همکاری با داران امپریالیزم خود ، بپیمایند.

بلی !

در این لحظات که این حرف هارا به روی کاغذ هیکل بندی می نمایم ، صلیبیزم + صهیونیزم ، همراه با استکبار جهانی ، نتیجه انتخابات 6 میزان 98 مردم افغانستان را به نفع خود رقم زده و طوریکه قبل از قیام سوم حوت ، نورمحمد ترکی(نابغه کبیر شرق !!!؟ ) را طی یک کودتای خونین و رسوا ، بر دوش مردم ما تحمیل نموده بودند ، اکنون این بار دوم است که دومین متفکر!!!؟ (متقلب ) جهان را طی یک کودتای انتخاباتی ، بر دوش ما سوار می نمایند !

در این روز ها ، قیام سوم حوت 58 ، الگوی زنده ای است برای قیام سرتاسری و یک رستاخیز اسلامی علیه این اشغالگران و حکومت مزدور شان .

مردم ما باید با الگو گیری از قیام سوم حوت ، یکبار دیگر طلسم این اشغال و استبداد را بشکنند و همه تحلیل های بوق و سرنای دشمن زبون را به باد استهزاء بسپارند .

قیام سوم حوت الگوی جاویدان و سرمشق ماندگار برای مبارزان و آزادی خواهان امروز کشور که در فضای وحشت ، اشغال ، اختناق ، تقلب و خشونت دموکراسی ، رنج می کشند ، خواهد بود .

این حکومت مزدور و شکل گرفته از جعل و تزویر و تقلب ، اکنون دیگر تصلب شرایین گرفته که نتیجه حتمی آن سکته مغزی و یا سکته قلبی است و این رژیم با همچو سرنوشت حتما سردچار خواهد شد .

اکنون دیگر ، فاصله میان این رژیم مزدور و مردم ما را ، دریای خون و خرمن های آتش تشکیل می دهد .

این طرف یک مردم گرسنه و پابرهنه و ریسمان به گردن ولی متعهد و استوار در استرداد حقوق غصب شده شان و آن طرف یک مشت از یاغیان پندیده ای کارد بدست هستند که به غیر از منطق خون و زبان کشتار ، دیگر حرفی ندارند .

ما در شرائط بسر می بریم که دیگر امکان نزدیکی و آشتی مردم افغانستان با این حکومت دست نشانده ، قطعا وجود ندارد .

قیام سوم حوت برای ما این پیام را نیز می دهد که شما مردم رنج دیده از شلاق آمریکا و استبداد مزدورانش ، اگر به پا خیزید و اراده برای آزادی ، داشته باشید ، این مهم با نعره ، الله اکبر ، امکان دارد و کاخ تقلب و استبداد ، فرو می ریزد و نیروی خون بر تیغ شمشیر ، پیروز می شود !

بیایید دیگر قیام سوم حوت را به عنوان یک مناسبت تاریخی ، گرامی داشت نکنیم ، بلکه این رستاخیز عظیم را الگوی خود برای انقلاب در برابر اشغال گران و شورش علیه دستگاه تقلب و عصیان در برابر استبداد و قیام علیه دموکراسی لعنتی ، قرار دهیم .

بیایید که بر ویرانه های این دوزخ بیدادگر دموکراسی وسکولاری وتروریزم غربی که در کشور ما دیگر یک پرزه استهلاک شده هستند وهیچ خریداری ندارند ، بنیاد دیگری را برای این مردم رنج کشیده اساس نهیم وزمام قیادت ورهبری این ملت سرگیچه را بدست گیریم .