نشته ټانګ نه بې پيلوټه الوتکه 
بيامو هم ده له دښمن نه لاره ورکه 

دراکټ درنې مرمۍ مونږ په اوږو وړو 
نه موټرنه کانټنر شته نه چورلکه 

هومره زر به يرغلګر په ګونډو کيږي
څومره وي چې اراده زمونږه کلکه 


دپرديو سرنوشت دلته معلوم دی 

څوک شي مړ څو ک ګوډ او مات څوک نادرکه 

بلا زړونه ورته ډک دي له غصې نه 
اوباما به هم په سر وخوري چپلکه 

ولسمشره ته غلام يې ته غلام يې
واک دبل دې ته بس يې لکه نانځکه 

ای مشفقه شهادت راباندې ګران دی
له ځانو نه تاوو بمونه ځکه 

مشفق حريتمل