زما یو پخوانی خپلوان چې پخپله د جمعیت تنظیم غړی هم و، د طالبانو وخت کې به ېې ویل""عطا ګڼډه، خطا ګڼډه!""!
اوس چې د معلم ساب عطا م. بینور! ( وبښئ ،زه د رسم معلم ته د استاد دروند لقب نه شم پکارولی؛ لوستونکي ټول د استاد او مالِم په توپیر پوهیږي فکر کوم تشریح ته ضرورت نشته)؛ او( بینور! هم د دې لپاره وایم چې برق له ازبکستان نه واردوي او اقلاََ دا میلیاردري ولایت کې ېې بلخ او مزار شریف ته بریښنا رانه وستله!).؛ 
نو اوس چې ځینو رسنیو کې د ډبل ډاکټر عودولا او د مالم ساب عطا په سرونو پګړۍ ګورم ، د دوی خطاوو ته مې حیرت یوسي چې ، په دا څو لسیزو کې غیر له برګو دستمالونو ،پکولونو ، اوږدو خیرنو ژیرو ،او بیا تورې عینکې او د پیپسي بوتلونو په اخطارو نیلک دستمالونه ېې غاړو کې لکه طوقِ-نعلت لیدلي ول؛ او د سبا او بیګا خبرې ورته مقایسه کړې ، رښتیا هم د هماغه کاکا خبره صدق کوي (عطا ګڼډه ، خطا ګڼډه ده؛) ؛ 
او همدارنګه ،کله چې د محترم آصف مومند  غوږ ېې د بچهء عطا  په داړو وداړهء ، او پر چوکۍ ېې هم لکه پخواني استاد ېې کونه سریش کړې ، د سپین ږيري  ولسمشرداکتر اشرف غني له امر بغاوت کوي ، نو قطعیاََ د ګڼډې سره ېې په خطا کې دی.