مگر قصر نشینان قصر سپیدار از این موضوع غافلند که فساد اداری حکومت را ضعیف و بر لب پرتگاه آورده است و مردم را نیز به ستوه رسانیده است، و در عین حال همین موجودیت فساد اداری یکی از دلایل عمده ای افزایش افراطیت محسوب می شود ؟

آیا قصر نشینان قصر سپیدار از ثروت های قارونی حزب جمعیت مطلع نیستند؟

واضعیست که مطلع هستند!

پس در صورتی که قصر نشینان قصر سپیدار میدانند و دانسته چنین اعمالی را انجام داده و در عین حال در محافل بین المللی با لباس های مفشن و اکت های مدرنیستی خود را طرفدار دیموکراسی و پیشرفت نیز نشان می دهند، و در عین زمان بعضی از چهره های شان با رژیم مخرب ایران هم ارتباطاتی آنچنانیی را به پیش می برند، پس این ها در داخل افغانستان واقعاٌ چه اهدافی، و یا کدام اهدافی را به پیش می برند؟

قرار احصائیۀ رسمی دولت افغانستان و همچنان قرار احصائیه های بین المللی همین حالا بیش از سه ملیون اتباع افغانستان معتاد مواد مخدر استند و علاوه بر آنا یک جمعی کثیری از مردم ما در فقر و ناداری بسر برده و نسبت به صعود سر سام کن مواد اولیه ای زندگی و در تگاپوی بدست آوردن پائینترین وجوهی بوده تا زندگی کرده بتوانند!

آیا مردم افغانستان، در حالی که یک رقم بزرگ از ملت جنگزده ما در حالت بد اقتصادی ودر وضعیت پایانترین معیار های حیاتی بسر می برند، حوصله ای چنین مفسدین اداری را دارند، که، که با داشتن کمترین سطح دانش عدالت طلبی و زندگی نامه های جنجالی فقط در ظرف یکونیم دهه اخیر، آنهم از راه های غیر قانونی، نامشروح و نیز هم نا مشروع، و یا هم آشکارا و واضع از طرق غصب دارایی های عامه، مال بیت المال و حق مردم نادار افغانستان را از آن شخصی و جز مالکیت شخصی خود گردانیده اند، خود را میلیونران، میلیاردران و ثروتمندان غیر قانونی ساخته اند؟

بدون شک که تاریخ بسا کشور های جهان در مواقع جنگ و در مواقع بازسازی های پس از جنگها، شاهد مردارخوری و لاشخوری همچو لاشخواران و مردارخوران و همچنان به پای میز محاکمه کشانیدن همچو خاینین ملی نیز بوده است!

آیا افغانستان یک جزیره ای خارج از دنیاست که مفسدین اداری آن محاکمه نشوند؟

آیا مثلا عطا محمد نور که تا به امروز میلیونها دالر پول های مردم بی بضاعت افغانستان را، که در یک شب سرد زمستانی به تعداد زیادی از آنها از شدت فقر و تنگدستی و از شدت سرمای زمستان جان های شیرین شانرا از دست می دهند، از راه های غیر قانونی از آن خود نموده است و هنوز هم از دولت افغانستان و از مردم افغانستان به صد بی حیایی حق و سهم بیشتر برایش می طلبد همان طور گذاشته شود و به پای میز محاکم کشانیده نشود؟

آیا چانه زدن همچو جنگسالاران زراندوزی در تقسیم قدرت در یک کشور واحد به واقعی و هدف از بین بردن تمامیت کشور را معنی ندارد؟

آیا عطا مثلا محمد نور کیست، چکاره است، چه کمالی دارد، این میلیونها دالر را از کجا کرده است که امروز "سی سفارت، سی معینیت، تعدادی از اداره های مستقل، به شمول ارگانهای محلی، ده الی پانزده ولایت، نصف کنسول گریهای دنیا" و نمی دانیم چه و چه می خواهد؟

خوب گفته خواهد شد آقای عطامحمد نور ریس اجراییه ای آقای صلاح الدین ربانی وزیر صاحب خارجه ای افغانستان است.

آیا اجازتی است که پرسش صورت گیرد که خود همین آقای صلاح الدین ربانی این همه ثروت و دارایی قارونی-فامیلی را از کدام طریق بدست آورده است؟

یکی از هموطنان ما در باره چنین می نویسند:

"چانه زدن در تقسیم قدرت در یک کشور واحد به واقعی و هدف از بین بردن تمامیت کشور را معنی دارد و کسانیکه امروز از آن صحبت می کنند کسانی اند که به افغانستان واحد علاقه ندارند و در صدد پارچه کردن افغانستان می باشند. فراموش نکنیم زمانیکه افغانستان تحت اشغال قوای شوروی زمان بود مفکورۀ تقسیم افغانستان به شمال و جنوب مطرح بود و در نظر داشتند تا ولایات شمال هندوکش را با پایتخت مزار از بدنۀ افغانستان واحد جدا سازند. درد جدائی از وطن در تار و پود زندگی سالخورده های افغان ریشه داشته و این عنصر بزرگ تفاوت فکری و علایق یک مهاجر افغان را با کرگس صفتان افغان نما در افغانستان به ثبوت می رساند. عطا نور امروز که بر بنیاد حکومت مفتن حامد کرزی روی صحنه آمد، البته بنابر خواستۀ حاکم بیگانه، در صدد ریشه کنی افغانستان واحد دست به کار شده که نمونۀ آن در خبر بالا واضح است. انگیزۀ درهم شکستاندن افغانستان واحد زادۀ تفکر امروزی نبوده بلکه ریشۀ آن در گذشته ها نیز نهفته است."

پس سوال در این است که چرا قصر نشینان قصر سپیدار از یک طرف از فساد پیشگان بزرگ حزب جمعیت دفاع می کنند، از جانبی هم تحت پوشش های تمرکززدایی و تحت پوشش های نیمه علمی به تضعیف نظام نیم بند فعلی دست می زنند به تبلیغات آنچنانی تحت پوشش های تمرکززدایی هر دیپلومات و دموکرات خارجی را اسیر پلان های مخربی گرداند، که سرچشمه و مبدا آن پلانهای مخرب را در لابراتوار های سیاسی رژیم ایران و همچنان، سرچشمه و مبدا آن پلانهای مخرب را در لابراتوار های سیاسی کشور روسیه نیز میتوان سراغ گرفت ؟ این "وحدت کلام ها" از کجا می آیند؟

----------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما