اوضاع در افغانستان، کمافی السابق پیچیده باقی مانده، و مراتب جدی نگرانی را برای مردم فقیر و جنگزده ای ما برمیانگیزد. فقدان امنیت، که عوامل آن عدم موجودیت صلح بین الافغانی، ضعف دولت و حکومت افغانستان و همچنان تشدید فعالیت های بازیگران منطقه یی و جهانی در افغانستان میباشد، بازیگران منطقه یی بلخصوص ایران، روسیه و پاکستان را چانسی آنرا میدهد، تا از اوضاع و وضعیت درهم و برهم افغانها سؤ استفاده های نموده و هر کدام به نوع خود، منافع و علایق خود را، توسعه طلبی های خود را، ستراتیژی خود را پیاده سازند.

روسیه در نظر دارد مجموعه ای از اقداماتی را به منظور پیاده ساختن منافع و علایقش در آسیای مرکزی و همچنان در افغانستان عملی نماید!

ایران در نظر دارد مجموعه ای از اقداماتی را به منظور پیاده ساختن منافع و علایقش در افغانستان در تاجکستان، و حتی در ازبکستان عملی نماید!

پاکستان در نظر دارد اقداماتی را به منظور پیاده ساختن منافع و علایقش در افغانستان عملی نماید!

عربستان سعودی در نظر دارد اقداماتی را به منظور پیاده ساختن منافع و علایقش در افغانستان عملی نماید!

هندوستان در نظر دارد اقداماتی را به منظور پیاده ساختن منافع و علایقش در افغانستان عملی نماید!

ایالات متحده امریکا به حیث بزرگترین پول دهنده ای دولت افغانستان در نظر دارد مجموعه ای از اقداماتی را به منظور پیاده ساختن منافع و علایقش در آسیای مرکزی و همچنان در افغانستان عملی نماید!

حالا سوال در این است که افغانها چه در نظر دارند؟
افغانها پس از چهار دهه جنگ های تحمیلی و بعضی هم شوقی چه در نظر دارند؟

از دسمبر ۱۹۷۹م. بدین طرف، یعنی بعد از حمله ای مسلحانه ای شوروی سابق و توسعه طلبی شوروی در افغانستان مداخلات و توسعه طلبی های متداوم، متنوع و مخربی در خاک افغانستان صورت گرفته و امروز نیز می گیرد!

ما افغانها از سال ۱۹۷۹م. به این طرف میلیونها کشته، میلونها زخمی و معلول، میلیونها آواره، پناهنده و در بدر قربانی داده ایم، که نمیتوان همه را نا دیده گرفت!

با وجودی که افغانستان کشور مولد سلاح نیست، اما حتی مین های تباه کن و هستی سوز چهار دهه ای اخیر بر علاوه ای آنکه از خاک افغانستان تا به امروز همه برداشته نشده اند، امروز پروژه های مین پاشی به نهادن مین های تباه کن و هستی سوز در خاک افغان ادامه دارد!

با وجودی که افغانستان کشور مولد سلاح نیست، اما ما امروز به چشم وسر شاهد آنیم، که درست هم مانند چهل سال گذشته، هر دزد وجانیی را، هر مفسد و جنگسالاری را، هر جنون زده ای جنگیی را، هر قانون شکن و بی خبر از قانون را، هر کمسواد و بی سوادی را،خلاصه هر جانوری کس و ناکس را، از کانال های مختلف تحت نام های قومندان دلاور، قومندان زورآور، قومندان جنگ آور‌ و قومندان جناور در خاک افغان اسلح و ههمات جنگی بر دوش داده اند!

با وجودی که افغانستان کشور مولد سلاح نیست، اما ما امروز به چشم وسر شاهد آنیم، که درست هم مانند چهل سال گذشته، هر دزد وجانیی را، هر مفسد و جنگسالاری را، هر جنون زده ای جنگیی را، هر قانون شکن و بی خبر از قانون را، هر کمسواد و بی سوادی را، خلاصه هر جانوری کس و ناکس را، حتی بعضی اوقات به القاب جنرال، ستر جنرال و مارشال نیز ملبس و ملقب نموده اند!

آیا ملت بزرگ افغان باید در مقابل همه ای این "بی خردی ها"، خاموشی می ورزد و همه ای این بی عدالتی ها را باید قبول مینماید؟ نخیر، نخیر!

ملت بزرگ افغان، چنانچه هیچ زمانی بی عدالتی را نپسندیده است، این همه بی عدالتی را نیز نمی خواهد! زیرا ملت بزرگ افغان صلح، امنیت وثبات، عدالت اجتماعی و قانونیت، ترقی و رفاه را، نه به حیث شعار بلکه در عمل خواهان میباشد، حق مسلم خود را خواهانست!

امروز نیز حق مسلم ما است، که در قدم اول خسارات جنگی خود را ازکشور روسیه، به حیث میراث شوروی سابق بخواهیم!

یعنی: تا موقعیکه که روسیه خسارات جنگی افغانستان را نپرداخته، اصلاٌ حق گپ زدن در مسایل افغانستان را ندارد!

----------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما