شاته

پښتون عمران چېرې دی؟

کېدای شي عمران خان ته وویل شي چې ډېری پښتانه مشران یا په ډرون بریدونو کې وژل شوي دي او یا بې لارې وروڼو وژلي دي. اولادونه یې ټوپک پر اوږه غرونو کې نه ګرځي، بلکې په تعلیم پسې ښارونو ته تللي دي.