شاته

افغان حکومت له جرمني اېستل شوی کډوال ونه مانه

جرمن رسنۍ وايي، افغان حکومت هغه کډوال جرمني ته ستون کړ، چې د جرم له امله له دغه هېواد اېستل شوی او کابل ته لېږل شوي و. د جنورۍ په اتمه په ۲۰۱۹ کال کې له جرمني د اېستل شویو افغان کډوالو لومړۍ ډله کابل ته ورسېده.