شاته

جرمني: د اعتراض په ډول د" هټلرسلام "لېوانو مجسمې

د لوېدیځ جرمني په کېمنتز ښار کې لس د برونزو مجسمې نندارې ته اېښودل شوي چې د نندارې جوړوونکو په وینا د "مخ په ډېرېدونکې کرکې"پر ضد یې اعتراض کړی.