د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ټول افغان مقالې

23.02.2007 01:00    |   دوکتور محمد علی هوما د ډيورنډ استعماري کرښه او د هغې سياسي پايلې

25.02.2007 01:00    |   کانديداکاډميسن ظاهر افق خبرېي ښې کوې ، لکۍ يې کږې کوي

26.02.2007 01:00    |   پوهنمل حاجی محمد نوزادی پان عربيزم ،دبعث ګوند اوصدام حسين ( وروستۍ ۴ ـ برخه )

27.02.2007 01:00    |   دکتور اصغرخیل منګل په پاکستان کې اسلامي بنسټ پالنه او د افغانستان ستونزې

01.03.2007 01:00    |   قاهر وردک د مخابراتو د مقرراتي اصلاحاتو حقوقي اړخ

02.03.2007 01:00    |   شریف بهاند نړیوال امنیت او نړیوال مسؤلیت (( لومړۍ برخه ))

02.03.2007 01:00    |   کاندیدای اکادمیسین سیستانی سیاست "بی اعتنائی بزرگ منشانه"، غلط است!

03.03.2007 01:00    |   پوهاندډاکټر م . ا زيار يوه پښتو _ كره پښتويا يوه كره پښتو ليكلار ( دوهمه برخه )

06.03.2007 01:00    |   دستگير خروټی روشنفکران او بُت پالنه

08.03.2007 01:00    |   ګل آغا احمدي وردګ هغه چې جنت یې تر پښو لاندې دی

13.03.2007 01:00    |   شريف بهاند نړیوال امنیت او نړیوال مسوولیت (دويمه برخه)

13.03.2007 01:00    |   پوهاند دوکتورمحمد حسن کاکړ روشن فکران څوک دی ؟   

13.03.2007 01:00    |   کانديداکاډميسن ظاهر افق خبری ښې کوي ،لکۍ ئې کږې کوي (دويمه برخه)

14.03.2007 01:00    |   م . نيرم درویش دریا دلی کیست؟ مارکسیستی که مرتد شد!

14.03.2007 01:00    |   دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی "افغان بودن" سید جمال الدین افغان و پیشنهاد « پوهـنتون سید جمال الدین افغان »

15.03.2007 01:00    |   جمال الدين جلال ماران سره ياران

16.03.2007 01:00    |   پوهاند دوکتور زيار ټولو پښتو انټرنېټپاڼو ته !

17.03.2007 01:00    |   ا. سیستانی هــزار آفــــریـن بـــرآقای "نـیــــــرم" که اصلیت دریا دلی= عمر روای را افشا نمودند!

18.03.2007 01:00    |   دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی چقدرمظلوم است زبان پشتو ، بی مهری دوست و دشمن با زبان پشتو

26.03.2007 01:00    |   کاندیدای اکادمیسین اعظم سیستانی پوهاند زیاری که من می شناسم (بمناسبت هفتادمین سال عمر پربارپوهاندزیار)

01.04.2007 01:00    |   پوهنمل حاجي محمد نوزادي متحده جبهه ، ننګونې او ارزونې

03.04.2007 01:00    |   داکتر حسان شمسي باشا،د حمیدالله محمدشاه ژباړه له بچیانو سره د تعامل هنر

05.04.2007 01:00    |   عبدالله الهام جمالزى دویندویۍ فن

07.04.2007 01:00    |   اسدالله جلال له داسې (( ملي جبهې )) سره د پاچا کورنۍ هم په سيند لاهو شوه !!

07.04.2007 01:00    |   شريف بهاند چند قطبی شدن نظم جهانی ( قسمت اول )