نظر به دو منبع اطلاع رسانی آقای اسپنتا در همین اواخر در مسکو با متخصصین روسی نشستی و یا هم شاید نشست های داشته است:

منبع: "زرنج نیوز" ، مورخه ۱۸ عقرب ۱۳۹۶
http://zaranjnews.com/news/22155

منبع: "فارسی.رو" - اخبار فارسی از روسيه ، مورخه ۸ نومبر ۲۰۱۷م.
http://www.farsi.ru/doc/14845.html

در هر دو گزارش که با عین کلمات و جملات به نشر رسیده اند، فقط از موضوع "یک نشست خبری مشترک آقای رنگین اسپنتا با کارشناسان روس در مسکو" یاد شده است، و از این دو نقل و قول از آقای اسپنتا در آن نشست خبری ذکر گردیده است،

که آقای اسپنتا در آن نشست خبری گفته است:

"معتقدم که شاخه گروه تروریستی داعش در افغانستان و شاخه این گروه در خاورمیانه یکی نیست.  گروه ها و عناصر مختلف با پرچم داعش در منطقه فعالیت دارند."

و

" ما تلاش خود را برای ایجاد هماهنگی بیشتر در سیاست داخلی افغانستان  انجام می دهیم  و برای دستیابی به این هدف باید باید اتحاد و اخوت را تقویت کنیم."

تبصره: از آن جایی که ما از هدف اصلی این نشست آقای اسپنتا در مسکو اطلاعاتی کافی نداریم، سوالاتی از این قبیل نیز در این ارتباط مطرح می گردند:

۱. آیا آقای اسپنتا به حیث نماینده ای ریس جمهور سابق کشور آقای کرزی به مسکو سفر نموده است، به حیث وزیر خارجه ای سابق و صلب صلاحیت شده ای افغانستان به مسکو سفر نموده است و یا به حیث یک "تیکه دار" منطقوی کشور های ایران - افغانستان - ازبکستان و روسیه؟ البته با در نظر داشت موضوعاتی همچو موضوع "همان خریطه ای پلاستیکی مملو از پول های رژیم ایران که در زمان وزارت آقای اسپنتا به جناب ایشان هدیه داده شده بود"!

۲. مصارف سفر آقای اسپنتا را، مصارف و مخارج ضمنی این سفر آقای اسپنتا را، مثلاً پول هوتل در مسکو، متباقی مصارف آقای اسپنتا در موقع بود و باش شان در مسکو را کی، چه وقت و به کدام اساس و روی کدام منظوری تادیه نموده است؟

۳. قسمی که معلوم می شود، آقای اسپنتا در نشست شان با متخصصین روسی "خواهان تقویت اخوت و اتحادی" نیز شده اند، که این موضوع نتنها اندکی سوال بر انگیز بلکه تا حدی بحث برانگیز نیز میباشد.

- آقای اسپنتا در مسکو "خواهان تقویت اخوت و اتحاد" کی ها شده اند؟

- از جانبی دیگر قسمی که در بالا ذکر شد، آقای اسپنتا در نشست اش با متخصصین روسی در مسکو گفته است، که:

"معتقدم که شاخه گروه تروریستی داعش در افغانستان و شاخه این گروه در خاورمیانه یکی نیست.  گروه ها و عناصر مختلف با پرچم داعش در منطقه فعالیت دارند."

آیا آقای اسپنتا در مسکو "خواهان تقویت اخوت و اتحاد" همان "گروه ها و عناصر مختلفی است"، که، با وجود آنکه با پرچم داعش در منطقه فعالیت دارند، اما در اصل و کُنه مساله از طرف رژیم ایران تقویه و حمایت می شوند، مثلاً به هدف ترساندن دولت ازبکستان از داعش و بدان وسیله نزدیک شدن دولت ازبکستان - البته از ترس داعش - به ایران و روسیه؟

زیرا از مدتی بدینسو کشور ازبکستان به حیث یک لقمه ای به اصطلاح چرب و نرم نه تنها از جانب روسیه دیده می شود، چنانکه وی در این امر ارتباطی اش با ازبکستان از دوران شوروی سابق نیز اختیاراتی در دست دارد، بلکه رژیم ایران نیز به تشویق روسیه از چند سالی بدینسو به سر و کله ای دولت ازبکستان بوسیدن بوسیدن های اقتصادی دارد. مثلاً هر ترسی که دولت ازبکستان از "گروه ها و عناصر مختلفی تروریستی که با پرچم داعش در داخل و در سرحدات ازبکستان فعالیت دارند"، بردارد، چهار چند همان ترس خود را به ایران و روسیه نزدیک می کند.

آیا خدای نا خواسته آقای رنگین اسپنتا در نشست اش با متخصصین روسی در مسکو "خواهان تقویت اخوت و اتحاد" همچو گروه های ابزاریی شده باشد؟ از آن جایی که آقای اسپنتا به اصطلاح به قسم خَپکی، یعنی بدون دادن کدام اطلاعات دقیق مطبوعاتی از هدف این سفرش نزد متخصصین روسی در مسکو، عمل نموده اند، در چنین شرایط بغرنج سیاسی اذهان افغانها را به سمت سوالاتی بیشتری در همچو ارتباطاطی می کشاند.

امید دلیل اصلی و هدف واقعی آقای رنگین اسپنتا از این سفر غیر مترقبه اش در مسکو به زودی توسط میدیای افغانی ما در نزد مردم عزیز ما واضع شود!

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما