د موضوعګانو سرپاڼه

تخنیک ، خبرتیایي تکنالوژي او کمپیوتري‌ مرستې

کيبورد او تنيو پيژندنه

عارف افغان
09.12.2004

کيبورد Keyboard
کيبورد د کمپيوتر د ټولونه مهمه ان پټ پرزه ده،چي په دی په ذريعه هر قسم کمند کمپيوتر ته ورکولي شو،توري او اعداد ورباندي ټايپ کولی شو، تقريبا په کيبورد کي ١٠٢ يا ١٠٣ پوري بټنی دي. دا بټنی ډول ډول کارونه کوی.او په دريو خصو تقسيم شوی دي..
فنکشن تنۍ function keys
نيمريکس تنۍ numeric keys
الفبيت تنۍ alphabets keys
فنکشن تنۍ Function keys
F1 نه تر f12 پوری تنيو پوري فنکشن تنۍ (function keys) بلل کيږی.
او په دي تنيو کښې مختلف قسم کمندونه عيار شوي دي.
نوټ : مثلاٌ که مونږ و غواړو (help) صفحه خلاص کړو نو د موس په کليک هم خلاصولي شو.او که مونږ د کيبورد له لاری خلاص کړو نو په کيبورد کی په functional keys کی f1 کيکاږو ،د help صفحه به خلاصه به شي.

نيمريکس تنۍ Numeric keys
د حساب هغه اعدادونه چي له 0 نه 9 پوری په کيبورد کښې عيار شوې دي . د تنيو ته نيمريکس تنۍ (numeric keys) ويل کيږی .

الفبيت تنۍ Alphabetic keys
د انګليسی ژبې تورې او يا د نورو ژبوتورې په کيبورد کښې عيار شوي وي .د تنيو ته ته الفبيت تنۍ (alphabetic keys ) ويل کيږی.


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more