د موضوعګانو سرپاڼه

ټولنه او ټولنپوهنه

آب از سر بند گل آلود (ناپاک) است

تيمور
06.12.2012

هموطنان عزیز بعد از سلام باید عرض کرد که ایجاد یک شورای بنام جهادی توسط شخص اسماعیل خان و آغاز کاربند برق سلمی دوموضوع مهم و کاملاً متفاوتی میباشد که درین بحث میخواهم هردورا تا اندازهء ارزیابی نمایم و همچنان چگونگی این دو پلانرادرلابلای حقایق بازگشایی نمایم تاباشد که هموطنان عزیز ما درین مورد بیشتر متوجه شوند، قبل ازاینکه درموردشورای جهادی اسماعیل خان حرف چند بگویم نگاهی مختصری به تاریخچه وارزش بند برق سلمی می اندازم.
تقریباْ نیم قرن از گذاشتن سنگ تهداب بندسلمی میگذرد ولی تا امروز کاراین بند گاهی به بهانه های مختلف تخنیکی وگاهی هم براثر تخریب کاری های مستقیم و قدرتمندان و عمال سیه کارجامعه ،که پرده وطن دوستی ووطنپرستی به روی خودانداخته اند وخودرا قهرمان راۀ نجات میدانند به تعویق انداخته شده است . سنگ تهداب این بند که درسال ۱۳۴۷ هجری شمسی گذاشته شده ودرآن زما ن بلافاصله مورد نارصایتی ایران قرارگرفت که آقای موسی شفیق صدراعظم وقت جهت مرفوع نمودن تشویش ایرانها به تهران سفرنمود ومذاکرات دراین مورد انجام شدولی باآن هم این کاربه شدد لازم به پیش نرفت، در زمان حکومت سردارمحمد داؤود خان شهید کاراین پروژه ازسرگرفته شد ولی بازهم در اثرمداخلات کشور همسایه (ایران) به شکل ازاشکال این کاربه کندی وگاهی هم به تعویق انداخته شد وبه پیشرفت قابل ملاحظه نرسید، با رویکارآمدن حزبی های منافق کاراین بند بگونهء نمایشی دوباره آغازگردید ولی بجای نرسید، که بعداً این بند تا اندازهء زیاد تخریب گردیده و کارآن باردیگر به تعویق افتاد، بعداً در سال ۱۳۸۶مطابق اپریل سال ۲۰۰۷ سنگ تهداب این بند دوباره گذاشته شد وقرارداد اعماراین بند به کمک ومساعدت بلاعوض کشورهندوستان آغازگردید، قراربود این کاردرظرف ۱۵الی۱۸ماه تکمیل گرددولی ازآن تاریخ تا کنون شش سال گذشت وهنوزهم این بندبه بهره برداری سپرده نشده ونیم کاره مانده است، بندسلما در۱۷۰ کیلومتری شمال شرق هرات ودرمسیر دریای هریرود درولسوالی چشت ولایت هرات احداث میگردد که باتکمیل آن بیش از ۴۲ میگاوات (Megawatts)برق موردنیازهرات و ولایات همجوارفراهم خواهدشد وبیش از ۷۵ هزارهکتار زمین از مسیرهریرود گرفته تا سرحد ایران درمنطقۀ ذوالفقاررا آبیاری خواهد کرد.

درسالهای قبل ازجنگ؛ افغانستان ۷۳۷ میگاوات برق تولیدات داشت به اثر جنگهای تحمیلی به ۴۵۴ میګاوات رسید، فعلاً افغانستان ۲۵۰-۳۰۰ میگاوات تولید و ۵۰۰ میگاوات آن برق وارداتی است.
وزیرانرژی و آب افغانستان آقای اسماعیل خان میگوید که مشکلات امنیتی درنقاط مختلف افغانستان در راهٔ تطبیق پروژه های اعمار بند های آب و برق مانع ایجاد کرده است آقای اسماعیل خان وزیرآب وبرق که به مشرانوجرگه جهت ارایۀ معلومات درمورد چگونگی پیشرفت کاراعماربندهای آب وبرق درماه اگست سال راوان فراخوانده شده بودمعلومات میداد، وی مشخص روی پروژه بندسلمی توضیحات نداد، وی گفت که " صرف درسروی بندبخش آباد۱۴ نفرشهید شد،تاسروی صورت گرفت"درمورد این پروژۀ ذخیرهٔ آب و تولید برق «بخش آباد»باید گفت که قرار داد پروژۀ آب و تولید برق بخش آباد بالای دریای فرارود با رئیس کمپنی خدمات مشورتی هندوستان در ۲۴ اگست سال ۱۳۸۵به امضا رسید. این پروژه در ساحه ۱۰۰ کیلو متری شهر فراه و در فاصله ۳۰ کیلو متری سرک عمومی کابل- هرات موقعیت دارد. اهداف این پروژه عبارت از ذخیره آب به حجم ۵۷۰ ملیون متر مکعب در ساحه بخش آباد می‌باشد. با تکمیل شدن این پروژه ۳۵۰۰۰ هکتار زمین زراعتی موجود و ۲۶۰۰۰ هکتار اراضی جدید تحت آبیاری قرار خواهد گرفت. قرار است با تکمیل این پروژه ۲۰ میگا وات برق نیز تولید گردد.

تا زمانیکه خود ما در فکر آبادانی کشور خود نشویم، بیگانه ها هیچ کاری نمیکنند، و نباید هم بکنند.
والسلام،


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more