د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

این حرامزاده ها!

ډاکتر څپاند
04.10.2012

هارون یوسفی

این حرامزاده ها!

ز شهر ما نفس ها را گرفتند
تمام هستیِ ما را گرفتند
به آبادیِ ما گنجی نماندند
کنون دامان سحرا را گرفتند
برای دزد و جانی رتبه دادند
مقامِ مردِ دانا را گرفتند
گناهی کرد اگر کاکا به کابل
به غزنی رفته ماما را گرفتند
ز کابل تا به لندن چور کردند
هم آنجا و هم اینجا را گرفتند
نه زردک ماند آرام و نه شلغم
که حتا ریشِ نعنا را گرفتند
اگر لیلا نشد در قصهء شان
ز مجنون قصد لیلا را گرفتند
ز پستی پیش شان پشم است شیطان
به کابل باغِ بالا را گرفتند
شکَر دارند و محروم اند از نان
زما گر نان و حلوا را گرفتند
به ضدِ الکهول اقدام کردند
کریتِ کوک و فانتا را گرفتند
اگر امروز مایوسیم خیر است
چرا امید فردا را گرفتند؟


به

tandar
04.10.2012

به خون دل بيوه و يتيمان نشدند سير
............................ازقلب دره ها وکوه ها زمرد والماس راهم ربودند
دcia اوisi لاسونه دافغان په وينو سره دي


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more