د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

راځئ نوي وينډوز سبت کړو

پښتون یار
11.05.2011

دذهن هارډسکونه مو فارميټ کړئ شاعرانو

واليم دخنداګا نومو لږ ټيټ کړئ شاعرانو

دښکلي هيواد ښکلي منظرې وايروس وهلي

سنګرانټي وايروس ورته آپډيټ کړئ شاعرانو

دهرکلي په ټنډه موکليسټرخالونه کېښول

ستايني د شنه خال ته څه وخت ويټ کړئ شاعرانو

سبايې د سروشونډو او ګودر په نامه جوړکړئ

خونن مو( يو. آر. ايل ) دبلاګ ايډيټ کړئ شاعرانو

ادب د لوپټې او زلفو ډېرکليشيي شو

نوښت د دفاعي ادب نورسيټ کړئ شاعرانو

مهم مهم فايلو نه د اولس يې راخراب کړل

ترې زر راغلي نيوفولډر ډيليټ کړئ شاعرانو

خوږلت ترخو غمونو د ( ريان ) له ژبي وړى

همت کړئ غم څپلي زړونه سويټ کړئ شاعرانو


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more