د موضوعګانو سرپاڼه

تخنیک ، خبرتیایي تکنالوژي او کمپیوتري‌ مرستې

د کمپيوټر لنډه تاريخچه

شمشاد شينواری
25.06.2004

.......................................................... د کمپيوټر لنډه تاريخچه
د کمپيوټر (Computer ) د کلمې مانا:
که چيرې تاسې په يوه داسې قاموس کې چې د ١٩٤٠ م نه وړاندې چاپ شوی وي وګوئ نو د دې په خرګنديدو به حيران شئ چې کمپيوټر يو داسې انسان ته ويل کيده چې حساب به يې کاوه، که څه هم په هغه وخت کې داسې ماشينونه موجود وو چې حساب وکتاب به يې کاوه خو هغوی ته کمپيوټر نه بلکې کالکوليتر (Calculator) ويل ګيده بيا چې کله په ١٩٤٠ م کې لومړنی بريښنا يې ( برقي ) کمپيوتر منځته راغی نو د کمپيوټر ( Computer) د کلمې مانا بدله شوه او دغه نو ی جوړ کړ شوی ماشين کمپيوټر (Computer) وبلل شو.
د اړتيا پر بنسټ د انجينرانو پوې ډلې پر يوې پوځي پروژې باندې کار پيل کړ د دې پروژي مقصد د يوه EDVAC (Computer Electronic Discrete Variable Automatic ) جوړول وو، دا هغهوخت و چې په متحده ايالاتو کې يواځې يو بل عمل کونکی کمپيوټر (Functioning Computer) جوړ شوې و. د رياصياتو يو لوی پوه جان وان نيومين (John Von New Man) په خپل را پور کې دا ډواک (EDVAC) د پلانونو او عملونو وضاحت و کړ د نومړي په راپور کې په ځانګړي توګه د کمپيوټر د اجزاوو او د هغوی د دندو او وظيفو ښه پيژندنه او څرګندونه شوې وه.
نيومين په خپله ليکنه کې دغه ماشين ته (Automatic Computing System) يعنې اتومات حسابي سيستم ووايه. څرنګه چې دا ماشين ورسته ډير ګټور ثابت شو نو د کمپيوټر (Computer) يا کمپيوټر سيستم (Computer System) نوم ورکړل شو. نيومين په خپله ليکنه کې زياته کړه چې کمپيوټر د حسابي او الجبري معادلو اجراء ته ضرورت لري نو دې لپاره يوې داسې برخې (Unit) ته په کمپيوټر کې اړتيا بشته چې دغه وظايف پر مخبوځي د هغه په نظر په کمپيوټر کې بايد مرکزي حسابي اله ( Central Arithmetic Device ) وي چې نن ( Arithmetic Logic Unit) يعنی حسابي منطقر برخه بلل کيږي. د دې عملونو د اجراء، خوندي ساتلو او ژغورلو لپاره په کمپيوټر تکې يو مرکزي کنټرولوونکی اله کمپيوټر کې يو مرکزي کنټرولوونکی اله (Central Controlling Device ) يا ګنټرولوونکی برخه ( Controlling Unit ) يوې بلې ته اړې دي چې بايد دواړه يو ځای کړای شي بالاخره اړې دي چې بايد دواړه يو ځای کړای شي. بالا خره همداسې وشول چې د دوی د يو ځای کولو څخه مرکزي پراسس ( عمليات ) کوونکی برخه CPU (Central Processing Unit ) منځتته رغله. همدا وو چې کمپيوټر ورو ورو بشپړ شو او غه بڼه يا شکل يی غوره کړ چې تاسې يې نن ګورئ.


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more