د موضوعګانو سرپاڼه

د میرمنو ، ماشومان او تنکي ځوانانو نړۍ

د سپي او پيشو جګړه

salou
19.04.2004

د سپي او پيشو جنګ ؤ
سپي ور وښودل غاښونه
پيشو هم په غوسه شوه ور ښکاره يي کړل نوکونه
سپۍ:
وې چي ته خواره پيشو يي فکر کړي چي شهزاد ګې يي
دوه غو ږ و نه يوه لکې يي
هيڅ شرم اوحيانلري اخته شی په غضب----عب،عب،عب
پيشو:
ځان د وپيژنه څوک يي ته يو سپۍ يي هم ستر خولۍ هم لوي لکۍ يي
هډوکي د خوراک دي په ارمان کي د پلو-----مياو،مياو،مياو
سپي ويل تښته مکرجني، غلني ، دوروغجني
ماتوې خواران چرګوړي وېره نکړي دپاک رب--------عب،عب،عب
پيشو احساساتي شوه بيحده عصبي شه
وي بس کړه نور بد مکړه سپيه چپ!-----سپي ويل عب،عب،عب
وي چې ورکه شه ډارني بد مرغي او سپږني
په پزه کي مياو مياو کړي پوي د نه شوم په مطلب------عب،عب،عب
پيشو:
نه پړانګ يي نه زمرۍ يي شغال يي او که سپۍ يي
غلام د خپل بادار يي در نه جوړ يي کړ ببو------مياو،مياو،مياو
سپۍ:
ټول خلک ويده دي ته منګېږې له هيچا نه شرميږي
لږ شاني فکر وکړ ه او له سپو زده کړه ادب------عب،عب،عب
پيشو:
نور بس کړه مه عپيږه حيا کي وپو هيږ ه
له سخت دريځ نه تير شه ګوره لږ شه ميانه رو------مياو،مياو،مياو
:lol: :lol: :lol: :lol: سالو :lol: :lol: :lol: :lol:


[/list]


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more