د موضوعګانو سرپاڼه

تخنیک ، خبرتیایي تکنالوژي او کمپیوتري‌ مرستې

دریکوری فایلونه ولی خراب کیدایشی

عبدالمتین
26.04.2010

سلامونه اونیکی هیلی ګرانو دوستانو ،
هیله لرم زما پوښتنی ته ځواب ووایی.
زما پلش رانه پورمټ شو اوهغلته زما موهیم فایلونه ول اکسل کی او ورد کی ثبت ول ،
بیا می هڅه وکړه او ریکوری پروام په مټ می هغه فایلونه لاس ته راوړل او اوس هغه پایلونه نه خلاسیږی کله چی ډبل کلیک وکړم خلاس شی او داسی فقط چینایی نویشتی راشی :
[color=blue:160ac199e7];£ì#Ÿ,e@â™›ýõp©‹1‰úƒÄ‹)'•Ì^
úÎiЮ_ÃÀÖ/çСI;Äð-Þÿ˜ÁÍ·*PPËU.Ìþé+t:/«(6zU™e¹1dˆý^ºb”
"¢=»‡¨†i˜ã¡º›·lÃÚ?JÊ!¥²ó*ÈU46›
éÕ³mäH#B(­¹#zfá©í÷¨ˆP+Lˍ¿îè{{úÊ帧Ž±ŸïŠý`ïÇ+Þ’4ªAùTÜ—Ÿ¹û³~ÞïÆÍ'Ìt¬!`éŽÙå«R©ÿÀ¢ç׳¨?¬|ž{/U[÷‰ChS/.áÁf×#¼%YùÉ»°ÉÝ—m[Lk´†¹òÓ%Ñ”U¹’kèÔƒ}O»K>{
„â7tô$õœé$ó|øsmGëîùÑK¯JeÈ<äã䀣B¦öØ;Ÿ—s)1N;" ²õÅH<„A¶\êâë—]s|ŠÊ·Þˆ5f“ÙB³TŽ¤“4!³»ÁÊL¸Ì‰¸'Sý-ÝBøX›õ<——X졛ρáªúwïI=êA©kP)—w­g;µ«Ý¤ê?—dàè_Š÷OíÓý4âãJàÁÉVÑ-ž;UøeA"H~É8Jƒ­¥,UËnbPU2"
ñûz+oÜÎF±cþÜ(Šàn Ý@ƒÛ^j°Ð‹†ú·†g’:Äì‡3uÇ€xèp¸úóÝ ÂæÎoQNð7ÎNúÿè†Ve´t$/¡TT°1Éí“~ÂÆK¡&÷5Y0Í‘vçŸäð”Ïäi¨Mÿ·Ùs˜éÈ
#.TX‚ù¹‡Š±îw»,ü;GúoÜ ­õ{Ç/-¬-ç£?æBŽ-sÛâ° \â÷éx<š"ÝÎa8=@X+^ðdHH~¦Ä†¾ÕRê":ÙFöÄz€e5[.Ùd [/color:160ac199e7]

که راته چا معلومات راکړل نو منندوی به یم وسلام


two0426
27.07.2010

[img:e463d44e57]http://www.cheapwowgoldonline.com/images/banner6.jpg[/img:e463d44e57] Wedding Dresses Other food items such as mints in tins, [url=http://www.trendress.com/]Wedding Dresses[/url] gourmet coffee beans and quality teas can be "branded" with an unique label featuring a design and statement from the bride and groom. Independent wineries and micro breweries aware of this trend have provided a method for couples to order privately labeled spirits. [url=http://www.trendress.com/wedding-dresses-C23/]Wedding Dresses[/url] Independent candy makers will accommodate couples, by designing special molds to create chocolate bars "engraved" with text commemorating the wedding day.Edible favors such as cookies provide a twist on the European tradition of giving confectionery delights, while providing the opportunity for scripting a frosted affection. Cut sugar cookies become the canvas for a full palette of icing sentiments. [url=http://www.wowgold-wow.com/wow-power-leveling/]wow power leveling[/url] Local bakeries are readily equipped to work with a design conceived by the bride, or they can provide helpful suggestions for what may be desirable. Most bakeries have the technology to create frosted cookies or miniature cakes with a photo of the happy couple.Placecards and placecard holders provide additional d閏or to the reception table and offer infinite possibilities for personalization. Stainless steel picture frames, [url=http://www.wowgold-wow.com/fff-power-leveling/]wow power leveling[/url] Wedding Dresses designed for use as placecard holders are ideal for a sentimental engraving. Ceramic frames enclosing a recent photo of the couple, creates a simple and excellent means of personalizing a wedding favor.Bookmarks were one of the first favor items that allowed for personalization by the couple. The bride and groom can select poetry or prose to relay sentimental feelings of thanks to their guests. [url=http://www.gamegoldvip.org/]wow gold[/url] Recent trends in giving flower seeds as wedding favors has created a new twist to the tradition of presenting bookmarks. An attractive bookmark is created from handmade paper that has been laced with flower seeds. A vellum layer allows the couple to personalize a sentiment that can be preserved, [url=http://www.gamegoldvip.org/about.aspx]wow gold[/url] cnvhruwofd while the seeded portion of the bookmark is planted to for the beginnings of a beautiful and lasting garden.A majority of brides are quick to decide on providing a gift item that will have a long use and be a daily reminder of the couple's gratitude.Wedding Dresses zdm.

★★☆Related Article☆★★

[url=http://www.collegedabba.com/index.php?do=/applezzy/blog/while-i-know-this-is-a-wow-gold/]http://www.collegedabba.com/index.php?do=/applezzy/blog/while-i-know-this-is-a-wow-gold/[/url]
[url=http://www.niceradio.org/index.php?do=/public/blog/view/id_1058/title_while-i-know-this-is-a-wow-gold/]http://www.niceradio.org/index.php?do=/public/blog/view/id_1058/title_while-i-know-this-is-a-wow-gold/[/url]
[url=http://christiansbay.com/index.php?do=/applezzy/blog/i-ve-never-been-able-to-wow-gold/]http://christiansbay.com/index.php?do=/applezzy/blog/i-ve-never-been-able-to-wow-gold/[/url]
[url=http://vox.cc/index.php?do=/applezzy/blog/while-i-know-this-is-a-wow-gold/]http://vox.cc/index.php?do=/applezzy/blog/while-i-know-this-is-a-wow-gold/[/url]
[url=http://www.ibamagazine.com/community/index.php?do=/applezzy/blog/while-i-know-this-is-a-wow-gold/]http://www.ibamagazine.com/community/index.php?do=/applezzy/blog/while-i-know-this-is-a-wow-gold/[/url]
[url=http://whostylesyourhair.com/index.php?do=/applezzy/blog/i-ve-never-been-able-to-wow-gold/]http://whostylesyourhair.com/index.php?do=/applezzy/blog/i-ve-never-been-able-to-wow-gold/[/url]


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more