د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

خلک مې په ګولۍ ولي

و.افغان
26.05.2009

[color=white:de2f88ccb9]يو مې په کابل بل مې په کوټه کراچۍ ولي
خلک مې په ګولۍ ولي
نه مې پريږدې ژوند ته ما هر وخت په بيرحمۍ ولي
خلک مې په ګولۍ ولي [/color:de2f88ccb9]
[color=cyan:de2f88ccb9]داسې وخت راغلې چې پښتون سوځې پښتو سوځي
هر ځاي په لمبو سوځي
يو په کندهار بل په واڼه په لمبو سوځي
وروڼه په غمو سوځي
يو مې ماشومان او بل مې پلار بل مې مورګۍ ولي
خلک مې په ګولۍ ولي [/color:de2f88ccb9]

[color=yellow:de2f88ccb9]يو مې په کابل بل مې په کوټه کراچۍ ولي
خلک مې په ګولۍ ولي
نه مې پريږدې ژوند ته ما هر وخت په بيرحمۍ ولي
خلک مې په ګولۍ ولي [/color:de2f88ccb9]

[color=red:de2f88ccb9]بس دا مې ګناه ده چې پښتون يم مسلمان يمه
ښه تکړه افغان يمه
ننګ لرم غيرت لرم، زمرۍ دهر ميدان يمه
ښه تکړه افغان يمه
يو ميرويس خان بل مې تاريخ دملالۍ ولي
خلک مې په ګولۍ ولي. [/color:de2f88ccb9]

[color=brown:de2f88ccb9]يو مې په کابل بل مې په کوټه کراچۍ ولي
خلک مې په ګولۍ ولي
نه مې پريږدې ژوند ته ما هر وخت په بيرحمۍ ولي
خلک مې په ګولۍ ولي [/color:de2f88ccb9]

[color=green:de2f88ccb9]راشئ سره يو شو رابيدار خپل ولسونه کړو
بيا جوړ لښکرونه کړو
دا دننګ په لاره سره جوړ واړه قومونه کړو
بيا جوړ لښکرونه کړو
ګورئ ظالمان مې هم تاريخ هم پګړۍ ولي
خلک مې په ګولۍ ولي [/color:de2f88ccb9]

[color=red:de2f88ccb9]يو مې په کابل بل مې په کوټه کراچۍ ولي
خلک مې په ګولۍ ولي
نه مې پريږدې ژوند ته ما هر وخت په بيرحمۍ ولي
خلک مې په ګولۍ ولي [/color:de2f88ccb9]

[color=white:de2f88ccb9]راشئ سره کښينو وخت راغلې دجرګو دی
غم پر پښتنو دی
مونږ ته ډیر اميد دشملورو پښتنو دی
غم پر پښتنو دی
ولي ما درویش هم مې قلم هم مې کاپۍ ولي
خلک مې په ګولۍ [/color:de2f88ccb9]

[color=yellow:de2f88ccb9]يو مې په کابل بل مې په کوټه کراچۍ ولي
خلک مې په ګولۍ ولي
نه مې پريږدې ژوند ته ما هر وخت په بيرحمۍ ولي
خلک مې په ګولۍ ولي [/color:de2f88ccb9]
په درنښت


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more