د موضوعګانو سرپاڼه

د میرمنو ، ماشومان او تنکي ځوانانو نړۍ

نا مرادي هیلي

Nazar
06.08.2008

نامرادې هیلې هغه په زړه پورې او دردونکی رښتینی داستان دی

چی د یوې میرمنې مظلومیت پکی له ورایه ښکاریږي:


Nazar
06.08.2008

د هغو سپیڅلو  او مظلومو 
میرمنو په نوم چی د امیدونو
ډکه نړۍ يي دخپل خاوند تر 
بې پروایۍ او بې غورۍ 
جارکړې وي


Nazar
06.08.2008

د هغو په نوم چي د بې وسۍ او
ناتوانۍ شپې او ورڅي تیروي.

د هغو په نوم چي د ماښام
ګوله د اوښکوسره خوري


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more