د موضوعګانو سرپاڼه

د میرمنو ، ماشومان او تنکي ځوانانو نړۍ

ميږی او کوړکوړی

khattak
08.12.2007

ميږی او کوړکوړی
داسې وايي په مېرې کښې يو ميږی ؤ******همتناک ؤ هم په منډه ګړندی ؤ
يوه ورځ په خپله مخه يې رفتار کړو****سيلۍ راغله په يو ډنډ کښې يې ګذار کړو
هيڅ په ځان نه پوهيدلو حق حېران ؤ********څنګه وځي به له ډنډه پرېشان ؤ
خپل کوشش يې وکړو ډېر ولې ناکام شو*****چې ناڅاپه د کوړکوړې ورته پام شو
کوړکوړي د بېرې پاڼي راوړه خله کښې******په هنر يې کړه ارتاؤ په تالابه کښې
ميږی پاس په پاڼه ناست ځي تر منزله********د اوبو په څپو راغلو تر ساحله
کوړکوړي ته يې وئېل چې زما وروره*******ستا نېکي به هېره نه کړمه تر ګوره
يوه ورځ ميږی روان ؤ په مېرې کښې******کوړکوړی يې وليدلو په خطرې کښې
ګوري څه چې يو ښکاري لينده راښکلي****دا يې خيال ؤ کوړکوړی خامخا ولي
میږی زر د ښکاري لاس ته وختلو*********د انبور غوندی يې چک ورواچولو
لنډه دا چې د ښکاري ګذار خطا شو********کوړکوړی لاړلو پورته په هوا شو
ای سحره خپل عمل د لارې مل دې****چې څوک ښه کړي ښه به مومي دا متل دې


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more