د موضوعګانو سرپاڼه

تخنیک ، خبرتیایي تکنالوژي او کمپیوتري‌ مرستې

د Nokia ګرځنده ټليفونونو لپاره پښتو زنګونه


هيواد شېرزاد
01.07.2003

ﻻندې پښتو زنګونه Ringtones د ټولو نوکيا Nokia ګرځنده ټليفونونو لپاره کار کوي٠
-------------------------------------
Mili Atan
Tempo: 180
4c1, 8c1, 4c1, 8d1, 8e1, 2f1, 4e1, 4g1, 8f1, 4e1, 4d1, 4e1, 8d1, 2c1, 4e1, 8e1, 4e1, 8e1, 8f1, 4g1, 8f1, 4e1, 8f1, 8e1, 2d1, 8e1, 4e1, 4d1, 2d1, 8a1, 8g1, 8f1, 8e1, 2d1, 8g1, 4g1, 8g1, 8g1, 4f1, 8g1,
4a1, 4g1, 4f1, 8e1, 8d1, 8c1, 8d1, 8e1, 2f1, 8e1
----------------------------------
Ustad Awal Meer - Da zemong zeba Watan
Tempo: 180

4.a2, 8.#a2, 4.#a2, 4#a2, 8.#c3, 8#c3, 8.b2, 8.b2, 16.#a2, 8.#g2, 4.#g2, 8.#g2, 16.#g2, 8#a2, 8.#g2, 32#f2, 16.e2, 1#d2, 8.#d2, 8.#g2, 4.#g2, 4.#g2, 8.#g2, 4.#f2, 8#a2, 16.#g2, 4.#d2, 8.#d2, 4.#g2, 8.#g2, 2#g2, 8#g2, 4.#f2, 8.#a2, 16#g2, 32#f2, 1#g2, 8.#f2, 8.f2, 16.#f2, 8#g2, 4#f2, 16.e2, 32.#f2, 2.#d2
---------------------------------------

Da Mangy Ghara Ye Shna
Tempo: 200

4f2, 4.#f2, 4#g2, 8.#g2, 4#g2, 4.#g2, 4#a2, 8.#g2, 4#f2, 4.#g2, 4#a2, 4.#a2, 4.#g2, 4.#f2, 4#g2, 4.#a2, 4b2, 8.b2, 4b2, 4.b2, 4#a2, 8.#a2, 4#g2, 4.#f2, 4#a2, 2#a2, 4.#g2, 4.#f2, 4f2, 4.#f2, 1.#g2, 4f2, 4.#f2, 4#g2, 8.#g2, 4#g2, 4.#g2, 4#a2, 8.#g2, 4#f2, 4.#g2, 4#a2, 4.#a2, 4.#g2

-------------------------------------------
Lar sha ningarhar ta
Tempo: 225

4f2, 8.g2, 4a2, 8.f2, 4g2, 8.f2, 4g2, 8.f2, 4a2, 8.a2, 4g2, 8.g2, 4f2, 8.#d2, 8-, 8.#d2, 4g2, 8.f2, 4g2, 8.#d2, 4f2, 8.f2, 4#d2, 8.d2, 4d2, 8.d2, 4#d2, 8.d2, 4d2, 8.d2, 8- 8.#d2, 4g2, 8.f2, 4g2, 8.#d2, 4f2, 8.f2, 4#d2, 8.d2, 4d2, 8.d2, 4#d2, 8.d2, 4d2, 8.d2

--------------------------------------------
Pashto Tune
Tempo: 160

48, 5, 69, 58, 69, 4, 6#, 68, 59, 29#, 588, 49, 2#, 2, 08, 18*, 2, 2#, 19, 28, 79**, 19*, 188, 7**, 1*, 2, 2#, 19, 48, 29#, 29, 288#, 69**, 49, 688, 59, 48, 5, 69, 4, 6#, 68, 59, 29#, 588, 49, 2#, 2, 8

--------------------------------------------------------


MALUK
24.07.2003

اسلام عليکم ګرانه٠
خداي پاک هم روغ جوړ او خوشحاله لره٠ او ډيره ډيره مننانه دي تاسو دي بريښنا ليک څخه٠
ګرانه دي نوکيا دي مو بايل زنګونه خودي را ليګلي دي خو چل نا :D نو مهراباني وکړي دا چل ي هم رادوليګه منانه ٠
وسلام


salam


هيواد شېرزاد
25.07.2003

ګرانه وروره زما سلامونه هم ومنه.
زه به ډېر زر همدغه زنګونه تاسې ته په اسانه لاره جوړ او بيا به يې دلته له سره وليکم.هيواد شېرزاد
12.11.2003

سلامونه دوستانو
په دې پاڼه کې تاسې د هر قسم ګرځنده ټليفونونو لپاره زنګونه پيدا کولائ شئ

http://www.swatvalley.com/mobiles


ويښ ځلمی
29.11.2003

Rahim Shah
Tempo: 90

16#g1, 16g1, 16#a1, 16#g1, 16f1, 16#d1, 16#c1, 8#d1, 16#c1, 16c1, 16-
______________________________________
Logari (Afghan Folk Music)

8f1,8g1,4a1,8g1,4a1,4f1,4#a1,8a1,
4g1,2#d1,8g1,4f1,4#d1,4d1,8-,8b1,
8c2,8d2,8#d2,4c2,8d2,4b1,2c2,8c2,
8b1,8c2,8d2,8#d2,4c2,8f2,8#d2,2d2,
8#a1,4a1,2f1,8a1,4a1,4g1,2#d1,8g1,
4f1,8#d1,8c1,4d1,8f1,8g1,4a1,8g1,
4a1,4f1,4#a1,8a1,4a1,2#d1,9g1,4f1,
4#d1,4d1,8-,8b1,8c2,8d2,8#d2,4c2,
8d2,4b1,2c2,8c2,9b1,8c2,8d2,8#d2,
8#d2,4c2,8f2,8#d2,2d2,8#a1,4a1,2f1,
8a1,4g1,2#d1,8g1,4f1,8#d1,8c1,4d1,8f1
___________________________________________________

Awshari (Afghan Folk Music) Tempo 225

8g1,8#g1,8f1,8g1,8e1,8f1,4d1,4e1,
4f1,4g1,4-,4f1,2g1,8#g1,8g1,8#g1,
8#a1,4g14-,4f1,8g1,2a1,8#a1,8a1,
8#a1,8c2,4a1,4-,4d2,8d2,8c2,4d2,
4#a1,4c2,8#a2,8a1,4#a1,4-,1#a1,
4-,1#a1,1a1,1#g1,8#a1,8#a1,16a1


انځورګر
30.11.2003

سلامونه وړونه ښې چاريهيواد شېرزاد
01.12.2003

ګرانه وروره هادي ، تر سلامونو وروسته به دا بد زېری درکړم چې بدبختانه ستا د mobile يعنې sanoy5300 لپاره په دغه پاڼه کې زنګونه نه شته :(
[url]http://www.swatvalley.com/mobiles/ringtones.php?group=Afghani[/url]

[color=red:c4b07e397d]يادونه:[/color:c4b07e397d] تاسې د ځينو ليکنو په اخر کې ليکئ چې [color=red:c4b07e397d]ستاسي مسافرکشر ورور [/color:c4b07e397d]پدې پاڼه کې تر تا مشران، ستا همزولي او تر تا کشران هم شته :) :) :)هيواد شېرزاد
01.12.2003

ګرانه وروره هادي ، تر سلامونو وروسته به دا بد زېری درکړم چې بدبختانه ستا د mobile يعنې sanoy5300 لپاره په دغه پاڼه کې زنګونه نه شته :(
[url]http://www.swatvalley.com/mobiles/ringtones.php?group=Afghani[/url]

[color=red:67131b3e86]يادونه:[/color:67131b3e86] تاسې د ځينو ليکنو په اخر کې ليکئ چې [color=red:67131b3e86]ستاسي مسافرکشر ورور. [/color:67131b3e86]
پدې پاڼه کې تر تا مشران، ستا همزولي او تر تا کشران هم شته :lol: :lol: :lol:


انځورګر
01.12.2003

هيواد وروره ښې هيلي او درانده سلامونه


ضيا الرحمن
02.09.2005

هيواد شېرزادصاحب سلا مونه مي ومنه زه نه يم پوي شوي چه يوازي زنګ موبايل ته وهلاي شو او كه خبري هم كولاي شو ور سره او طريقه يه هم با يد نوره راته روښانه كړي
:::وسلام ستا دلا كاميابي په هيله ::::::::ضياالرحمن له لورالايي


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more