د موضوعګانو سرپاڼه

تخنیک ، خبرتیایي تکنالوژي او کمپیوتري‌ مرستې

د وينډوز سريال نمبرونه

شمشاد شينواری
10.08.2005

Windows 98
Serial Numbers: HQ6K2-QPC42-3HWDM-BF4KJ-W4WXJ
DMMRC-T9XP4-GJ2P8-26G66-V9WBB
D84FY-3M679-GFQPX-YTY8F-D7FBB

1. Windows Millennium (Arabic)
S No (WCTY3-4B8RK-F7B7W-ERGY6-6WGHM)
2. Windows 98 (Arabic)
S No (GR44F-4JYB3-3XKWD-TGYJQ-P2BMB)
3. Windows 95 (Arabic)
S No (0001346-0081)
4. Windows Me
S No (B6BYC-6T7C3-4PXRW-2XKWB-GYV33)
5. Windows 98 (SE)
S No (HQ6K2-QPC42-3HWDM-BF4KJ-W4XWJ)
6. Windows 97 (oem ver)
S No (19195-oem-0002397-21994)
7. Windows 3.1

Microsoft Windows 2000 (Professional)
Password: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG

Microsoft Windows Xp 2002 (Professional)
Password: FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG62-2B7Q8

Microsoft Windows Xp 2002 (Professional)
Password: FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG62-2B7Q8
Windows 2004 (Se) Long Horn (professional edition)
CD key: CKY24-Q8QRH-X3KMR-C6BCY-T847Y


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more