د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

د کروڑ غیرتی زالہ

ahmad1
23.02.2016

دکـروړغیرتی ځـاله.
ده وطن ښـــائست نــګارده شازلمو
هره سیــمه بس ګـلذار ده شازلمو
چی دحسن وړانګی اوری پردی کلی
پکـی وار ده تــوری وار د شازلمو
دادبیـټ اودکــروړغــیرتـی ځـالــه
دمـلالـی مســکن قـرار د شـازلمـو
پکی سر چی هرظالم فرعون خوړلی
دا زانـګو ده همت ښـار دشـازلمـو
هره پاڼه دتاریخ مودزرینوکرښوډکه
داسـتر ویـاړ په حـقه لارد شازلمو
په سروینوکی ګلګون پرهرپرهرتل
هـمدا مـینه همـدا کــار دشـازلمـو
چی په مینه دسبـحان دومـره نشـه دی
بـټن لاس کـی انفــجـار د شـازلـمو
نـو وطنه تـا آبـاد پــه اســلام غــواړو
سپین قران موسپین مداردشازلمو
چی پرحق نظام قربان شی هاکامران دی
اســتقلال زمـونـګ شـعار د شــازلـمو
.مـدثـر.ژمـن دی مــدام وخپلــواکی ته
لاروی دسپــین کــردار د شــازلمو


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more