د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

دم قدم غمونہ

ahmad1
16.02.2016

¤¤دم قدم غمونہ¤¤

ټـول ژونددون موکړاوونوبـاندی تـیرشـو。
خوشـحال وخت رانــه غمـونوبـانـدی تـیرشـو。
ټول ځوانان مو نا لوستلی شوله پاته…
تل یـی عـمر نور ملکـونو بانـدی تـیرشـو。
بـی سیواده مو واړه ټوله غټان شول…
ښوونځی مو په اورونو بانـدی تـیرشو。
لـولـپه افغـانستان شو سره انګارکی…
دادیـرش کاله پـه جنګونو بانـدی تـیرشو。
یـوغم نـدی په هر دم قدم غمونـه…
عدل نشته هم ګذر موپه ظلمونـوباندی تـیرشو。
نورنو بس دی زورواکانووسلـه کـیګده…
ډیـروحشت مو اولسونـوبـاندی تـیرشو。
لاس کی واخلی قلمونه کتابچی اوکتابونه…
قیمتی وقت موملګروغفلتونوبـاندی تیرشو。
مـدثـرغـوندی لیـکوال شی خدمتګارشی…چی قلم یی داشعاروالهامونوباندی تـیرشو。 مـدثر فراهـی


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more