د موضوعګانو سرپاڼه

اسلام، اسلامي شرعه او د اسلام تاریخ

مُشک آنست که خود بویید، نه آنکه عطار گویید!

شاه ولي
03.10.2015

نقطهء مهم و سوأل بر انگیز اینجاست که گروه طالبان مانند کبوتران صلح (بارنگ و بال) سفید و زیبا چند روز قبل در کوچه ها و سرک های ولایت کندز ظاهر شدند و در مقابل کمره ها شعار میدادند که ما آمده ایم که نظام شریعت را در کشور پیاده نمایم و برای آوردن صلح و امنیت از مردم محل خواهان پشتیبانی شدند. اما چند ساعت بعد خبر رسید که به همان اعمال جنایتکارانهء سابق شان بازهم شروع نموده اند. پدران ما چه خوب گفته بودند: عادتی که از شیر درآید، از مرگ می برآید. الله اکبر، طالبان هم بعد از گرفتن بعضی مناطق، به همان وحشیگری ها و اعمال شیطانی سابق خود شروع کردند. حمله به کلینیک ها و تعرض بالای نوامیس ملی شان و به آتش کشیدن ساختمان های عامه و خدمات ملی. در کجایی شریعت اسلامی تعرض بالای نرس هایکه برای خدمت خانمهای مریض کمر همت بسته اند، گفته شده است؟ آیا این گروه جاهل، گمراه، مزدور از اسلام و انسانیت چیزی میدانند؟ فکر نمیکنم. اگر میدانستند، به اینگونه اعمال وحشیانه و ضد اسلامی دست نمیزدند.


Re: مُشک آنست که خود بویید، نه آنکه عطار گویید!

lawangin
04.10.2015

وروره کومې خبرې چې تا لیکلې دي هغه د امرالله صالح ستراتېږي ده چې په شېرپور کې
د بسم الله محمدي په کور کې د ستميانو او شمالي لنډغرو لخوا جوړه شوې !
په خبرو خوله نه خوږيږي !!

پتنګ

[quote:1e80a629e8="شاه ولي"]نقطهء مهم و سوأل بر انگیز اینجاست که گروه طالبان مانند کبوتران صلح (بارنگ و بال) سفید و زیبا چند روز قبل در کوچه ها و سرک های ولایت کندز ظاهر شدند و در مقابل کمره ها شعار میدادند که ما آمده ایم که نظام شریعت را در کشور پیاده نمایم و برای آوردن صلح و امنیت از مردم محل خواهان پشتیبانی شدند. اما چند ساعت بعد خبر رسید که به همان اعمال جنایتکارانهء سابق شان بازهم شروع نموده اند. پدران ما چه خوب گفته بودند: عادتی که از شیر درآید، از مرگ می برآید. الله اکبر، طالبان هم بعد از گرفتن بعضی مناطق، به همان وحشیگری ها و اعمال شیطانی سابق خود شروع کردند. حمله به کلینیک ها و تعرض بالای نوامیس ملی شان و به آتش کشیدن ساختمان های عامه و خدمات ملی. در کجایی شریعت اسلامی تعرض بالای نرس هایکه برای خدمت خانمهای مریض کمر همت بسته اند، گفته شده است؟ آیا این گروه جاهل، گمراه، مزدور از اسلام و انسانیت چیزی میدانند؟ فکر نمیکنم. اگر میدانستند، به اینگونه اعمال وحشیانه و ضد اسلامی دست نمیزدند.[/quote:1e80a629e8]


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more