د موضوعګانو سرپاڼه

بیا رغونه او پرمختګ

حاجی عبدالرحمن

aria
14.07.2014

مسجد "حاجی عبدالرحمن" در مرکز شهر کابل بزرگترین مسجد کابل است که گنجایش بیش از ده هزار نماز گزار را دارد. این مسجد در 3 طبقه ساخته شده است که یک طبقه آن مختص به زنان است. هزاران جلد کتاب نیز در این مسجد برای مطالعه وجود دارد.تهداب عمارت این مسجد در اوایل سال ۲۰۰۱م (۱۴۲۱ ه ق) توسط محترم حاجی عبدالرحمن گذاشته شد که بعداً بنام همین شخص (حاجی عبدالرحمن) مسمی گردید. بنیاد مالی این مسجد از پول شخصی حاجی عبدالرحمن پرداخته شده است. حاجی عبدالرحمن یک تجارت پیشة معروف در افغانستان بود بیشتر در اینجا..

https://www.facebook.com/CENTCOMDari/posts/802971506389484
آریا
تیم گفتمان دیجیتال قوماندانی مرکزی ایلات متحده امریکا


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more