د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

نه ارگ ریاست جمهوری، نه قصر سپیدار و نه هم هیچ نهاد دیگری حق دادن "پناهنده گی به کدام مفسد اداریی را" دارند!

افغان تحرک 25.11.2016 10:37

کشف ارتباط بین موجودیت فساد اداری، افراطتیت و تروریزم در افغانستان به بررسی دقیق و علمی نیاز دارد!

حکومت های افغانستان و همچنان بعضی از پشتی بانان بین المللی این حکومت های پانزده سال اخیر افغانستان، در طول همین یکونیم دهۀ گذشته بار ها، بار بار و به کرات اعلام کرده اند که برای بررسی دقیق و ریشه‌یابی دقیق ارتباطات بین موجودیت فساد اداری در دستگاۀ اداری افغانستان و ازدیاد افراط‌گرایی در افغانستان و نارضایتی مردم افغانستان بررسی های تحقیقی، ارزیابی های تحقیقی و ریشه یابی های تحقیقی را انجام می دهند، مگر ، تا به حال همچو کاری را به شیوۀ دقیق و علمی انجام نداده اند، دلیل این سهل انگاری ها در چه و یا در چه ها نهفته است؟

در طول همین پانزده سال اخیر افغانستان، نشست های پر هزینه ای محققانی از کشورهای اروپایی، امریکایی، جاپانی، کیوبایی، مالیزیایی و بنگله دیشی به شمول اشتراک، شرکت کنده گان چهره های مشهور تیلویزیونی-میدیایی در ارتباط محو فساد اداری در افغانستان صورت گرفت و صورت گرفته میرود، مگر نتیجه و عملکرد و حاصل این همه نشست ها، ریشه یابی ها تا به حال چه بوده است؟

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد افغانستان در جریان هفته گذشته اولین جلسه علنی قضایای فساد را برگزار کرد. این مرکز یک‌تعداد افراد مفسد مگر "بی واسطه و یا ضعیف واسطه را" به اتهام سو استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و دزدی پول از ملت فقیر ما، در حضورداشت مطبوعات و نمایندگان جامعه مدنی جوابگو دانست. البته این یک اقدام خوب و یک گام مثبت پنداشته میشود، مگر در عین حال باید این موضوع روشن باشد که فقط و فقط به محاکمه کشاندن یک چند نفر مفسد "بی واسطه و یا ضعیف واسطه" به اتهام سو استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و دزدی پول از ملت فقیر ما، کفایت نمی کند، بلکه تقاضای ملت فقیر ما این است که همه مفسدین اداری،
بلی، هو، همه مفسدین اداری از الف- تا به- ی، باید به پای میز محاکم شفاف، محاکم قانونی و محاکم عادلانه کشانیده شوند!!!


مسولیت مبارزه ای را که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد در افغانستان عزیز امروز به‌ دوش گرفته است، تقاضای این را می کند، همه مفسدین اداری از الف- تا به- ی، باید به پای میز محاکم شفاف، محاکم قانونی و محاکم عادلانه کشانیده شوند!!!


بحث های علمی در رابطۀ دلایل افزایش نارضایتی مردم افغانستان از دولت و ازدیاد افراطیت
در افغانستان به ما می رساند که باید هر چه زود تر بطور مثال "والیان مفسد"، "وزیران مفسد"، "ولسوالان مفسد" و جمله مفسدین اداریی که در پانزده سال اخیر در مقام های بلند پایۀ دولتی تکیه کنان به زر اندوزی های غیر قانونی دست زده اند، باید به پای میز محاکم شفاف، محاکم قانونی و محاکم عادلانه کشانیده شوند!!!


نه ارگ ریاست جمهوری، نه ریاست اجرایه، نه دستگاۀ عدلی و قضایی کشور و نه هم کدام ارگان داخلی و یا هم کدام نهاد خارجیی حق این را دارند، که به نوعی از "مفسدی اداریی پانزده سال اخیر" پشتیبانی و عیب پوشیی نمایند!!!


زیرا نارضایتی مردم افغانستان از دولت و همچنین تمایل به افراط‌گرایی و ازدیاد افراط‌گرایی ها در افغانستان ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم با موجودیت فساد اداری در افغانستان دارد.


مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، باید از مداخلات سیاسی بیرونی مصون می‌باشد و عادلانه، شفاف و قانونمند عمل نماید!-----------------------------------------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما