د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

عامې ناروغۍ او درملنې

د يدار ا حمدزي 13.04.2005 01:00

 سر ليک لاندې  دښاغلي د يدار ا حمدزي   طبي  اثر په  رنګه پښتۍ  ، ولسي ژ به  په ۲۰۶ مخونو کې  د ۱۰۰۰ ټوکو په شمېر  دانش خپرندويې ټولنې  خپور کړی دی  .  په  کتاب  پخپله  ليکوال  سريزه  ليکلې ، په دغه ګټور  علمي  اثرکې  ددرې نيم  سوه انساني  ناروغيوپېژندنه  ،  درملونه  او  نښې نښانې  بيان شوي دي