د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د علي خان ديوان

علي خان 17.03.2005 01:00

دعلي خان دیوان :

دعلي خان دیوان ددانش خپرندویې ټولنې له خوا په ښکلي کاغذ د۱۰۰۰ ټوکو په شمېر چاپ شو .
په کتاب ښاغلي همېش خلیل تقریظ او پروفیسر راج ولي شاه خټک پرې سرېزه لیکلې .
دکتاب په وروستۍ برخه کې د علي خان څلوریزې هم لیدل کېږي .