د موضوعګانو سرپاڼه

ټولنه او ټولنپوهنه

پښتانه څوک ډیر وژني؟؟

حلیم
19.10.2011

پښتانه څوک ډیر وژني؟؟


پښتون.
19.10.2011

حلیم صاحب دوی یو هم د پښتنو په وژلولو کې له یو بله وروسته ندی پاتې.خو تاسو نه د نظار شورا د شمال ټولواله د دوستم ډله د عطا( نور )ډله او غیره پاتې دی.


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more