د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

Durandline که منحوسه راتپل شوې ښکيلاکي پوله

انځورونه


غټ انځور لپاره کليک کړئ


تورخم ته نژدې د انګريزانو چوڼۍ ( ١٩١٩ م )


غټ انځور لپاره کليک کړئ


( د افغانستان لنډ تاريخ ــ  حبيبي ) غټ انځور لپاره کليک کړئ