د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

اعلاميه اتحاديه استادان پوهنتون های افغانستان در مورد نياز بر تداوم پوهنځی امادگی

اتحادیه استادان پوهنتون های افغانستان 11.07.2015 14:53

وزارت تحصیلات عالی نسبت نادیده گرفتن فرمان رییس جمهور قانون را نقض کرد و پوهنځی امادگی را که در چوکات وزارت تحصیلات عالی برای مناطق کم انکشاف یافته، ناامن و محروم ایجاد شده بود به روی اولاد این مناطق بسته است متاسفانه در نتایج شاملین امسال برای تحصیلات عالی نیز میان ولایات تفاوت موجود بود، که نشانگر سیستم ناکارآمد، غیر شفاف، معارف غیرمتوازن و مداخله زورمندان میباشد. 
با وجود پیشرفت های که در بخش معارف و تحصیلات عالی صورت گرفته هنوز هم بعضی مناطق کشور ازین فرصت ها محروم اند. لذا ایجاب موجودیت پوهنځی اماده گی کانکور دیده میشود تا مناطق محروم و مظلوم ازین حالت نجات داده شوند.
برای رسیدن به این هدف و انکشاف متوازن و تامین عدالت اجتماعی در کشور جوامع مدنی و فرهنگی، اتحادیه استادان پوهنتون های افغانستان، نماینده گان مردم در ولسی جرگه و سایر افغانان بار بار تقاضا نمودند که برای حل مشکلات کوتاه مدت مناطق محروم پوهنځی اماده ګی ایجاد گردد.
اساس قانونی برنامه این است که قانون اساسی افغانستان تعلیم را حق بشری هر افغان میداند و فراهم سازی زمینه انکشاف متوازن برای تمام افغان ها را مسوولیت خود میداند. 
روی همین اصل رئیس جمهور اسبق کشور به اساس فرمان شماره 300 حکم دادند که برنامه پوهنځی اماده گی برای مناطق محروم کشور از ۵ الی ۸ سال منظور میباشد، در فرمان متذکره این پشبینی نیز شده است که در صورت ضرورت این برنامه تمدید شده میتواند. 
این برنامه عملاْ دو سال قبل با وجود آنکه وزارت محترم تحصیلات عالی به این برنامه چندان دلچسپی نداشت آغاز گردید، مثال در سال اول از سهمیه این پوهنځی که ۴۰۰۰ تن بودند تنها ۵۰۲ تن شامل شدند و در سال دوم که سهمیه آن ۴۴۰۰ تن بود تنها ۳۰۰ تن محصل درین پوهنځی شامل شدند. این پوهنځی به اساس تقاضای مردم و حکم رییس جمهور ایجاد گردید ولی به تعداد اندک از مستحقین ولایات در آن شامل شدند. 
خوشبختانه استادان ورزیده و متعهد به این بخش انتخاب شدند، تیم اداری و استادان تا ساعات ۹ شب به شاگردان تدریس میکردند و کارشان نتیجه ملموس دربر داشت سال اول از جمله ۵۰۲ تن ۴۸۸ تن آنها به پوهنتون راه یافتند و این را به اثبات رساندند که اګر به اولاد این وطن که از هر ګوشه و کنار باشد زمینه تحصیل فراهم شود توانایی تعلیم و ادامه تحصیل را دارند. 
پروسه شمولیت در پوهنځی آماده گی شفاف و عادلانه به پیش میرفت که در آن مستحقین هر ولایت و هر زبان شامل بودند و شامل میشوند، یعنی یک برنامه مطلقاْ افغانستان شمول میباشد. 
امسال به اساس محاسبه محرومیت ۵۰ ٪ از ۲۱ ولایت کشور به تعداد ۴۵۶۱ تن مستحق شمولیت میباشند:
شماره ولایت تعداد مستحقین شماره ولایت تعداد مستحقین
۱ کابل ۴۰۱ ۱۲ سمنگان ۹۸
۲ لوگر ۱۵۶ ۱۳ سرپل ۲۶۹
۳ پکتیکا ۲۳۸ ۱۴ بادغیس ۳۱۳
۴ هلمند ۲۸۱ ۱۵ هرات ۱۷۵
۵ ننگرهار ۶۷ ۱۶ فراه ۱۶۸
۶ لغمان ۶۵ ۱۷ نیمروز ۱۲۱
۷ کونړ ۱۴۶ ۱۸ کندهار ۵۹۹
۸ نورستان ۱۳۱ ۱۹ زابل ۲۴۶
۹ بدخشان ۴۲۵ ۲۰ ارزگان ۱۷۲
۱۰ بغلان ۱۱۶ ۲۱ غور ۳۵۷
۱۱ کندز ۱۸ مجموع ۴۵۶۱ 
نصاب درسی پوهنځی آماده گی بسیار منظم تنظیم شده است و این توانایی را دارد تا محصلین را در مدت یکسال برای دروس پوهنتون آماده سازند. 
طوریکه دیده میشود وزارت تحصیلات عالی به نقض صریح قانون پرداخته و این پوهنځی را عملاْ متوقف نموده است. 
ما اعضای اتحادیه استادان پوهنتون های افغانستان منحیث باشنده گان این کشور که برای نسل جدید خواهان ترقی، پیشرفت، ثبات و تامین عدالت میباشیم از تمام مقامات مربوطه میخواهیم تا زمینه را برای تربیه اولاد وطن که حق شان میباشد فراهم نموده و پوهنځی آماده ګی را برای مناطق محروم بیشتر از پیش تقویت نماید. 
وزارت تحصیلات عالی به اساس مکلفیت کاری و مسوولیت قانونی خویش در مطابقت به فرمان شماره ۳۰۰ رییس جمهور امسال زمینه تحصیل و شمولیت برای ۴۵۶۱ تن از اولاد این وطن فراهم نماید. 
از رییس جمهور جدید میخواهیم تا به وزارت تحصیلات عالی با جدیت امرنماید که نه تنها این پوهنځی کارش را دوام دهد بلکه از قبل تقویه و منظم ګردد، و تا سطح ولسوالی ها معلومات جمع آوری و آماده و مطابق آن مستحقین معرفی ګردند. 
از جوامع مدنی و فرهنگی تقاضا داریم تا به حرکت های مدنی شان ادامه دهند و به کس اجازه ندهند تا مانع دوام پروسه ملی و خیر و صلاح شوند. 
از تمام رهبران سیاسی، روشنفکران، رسانه ها و ملت میخواهیم تا با افغان های که شمولیت در پوهنځی آماده گی حق شان میباشد همکاری نمایند و درین راستا آنها را یاری رسانند. 
ما به تمام ادارات مربوطه خبر میدهیم که ما تا تطبیق کامل این برنامه ګام های بیشتر خواهم برداشت و تا آنکه اولاد وطن به حق مشروع خود نرسد ما به کمپاین های خویش از طریق رسانه ها، نشست های مردمی و تظاهرات مسالمت آمیز را ادامه خواهیم داد.

و من الله التوفیق
اتحادیه استادان پوهنتون های افغانستان