د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

لولۍ دنیا

صدیق کاوون توفاني 05.02.2011 12:26

د ليکوال څو نورې لیکنې

ټول

بیا یې خواږه خواږه یادونه په ما لوبې کوي

بیا یې خندا ده چې زما په ژړا لوبې کوي

بیا مې ریښې ریښې لمنه له اغزو ډکه ده

بیا د خزان سیلۍ د ګل په خندا لوبې کوي

بیا مې ځلېږي د بڼو په سر لړزانده ستوري

بیا مې د تورې شپې قسمت، په رڼا لوبې کوي

مغل کاته یې هیروي رانه انګریز وختونه

خوشحال غیرت مې د شملې په رپا لوبې کوي

خمونه تش، ساقي خمار، زه دعمرونو تږی

بدل محال دی صراحي په صهبا لوبې کوي

کله دما،  کله دتا، کله د بل غیږه کې

لولۍ دنیا ده، هم په ما هم په تا لوبې کوي

د زړه ټوټې ټوټې ښیښه مې د آشنا په لاس کې

لکه ماشوم یې د شغلو په ځلا لوبې کوي

هغه چې وژني مې په مړي مې هم هغه ژاړي

شهیده ساه مې د قاتل په ژړا لوبې کوي

ګلبویه زلفې یې خورې ورې د باد په اوږو

لکه قصې د مینتوب چې په چا لوبې کوي

نه مې ماضي په شغلو پټ نه مستقبل په ستورو

پرون ایرې، نن مې لوګی په صبا لوبې کوي 

 

آلمان ۶ مارچ ۱۹۹۴

شاعر: صدیق کاوون توفاني

ترتیب کوونکی : عبدالقادرمسعود