د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ټيسټ

ټوکه 10.08.2010 16:57

د يو سړي مور ډېره ناروغه شوه، هغې هغه ډاکټر ته بوتله، ډاکټر ورته اويل چې د دې به ټيسټ کيږي.

هغه سړي ورته اويل: دا ډېره ضعيفه ده، تاسو ټيسټ نه، ټوينټي ټوينټي يا ون ډی پرې وکړئ.

د رحمت ديوان له بلاګ څخه