شاته

د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعرې شاعرانه بانډار

په نننۍ خپرونه کې د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعرې په شاعرانه بانډار کې شرکېږو، ناول ليکوال نصراحمد احمدي د خپل نوي ناول بغدادي پير په باره کې راته غږېږي.

دوه لنډ حکايتونه که وخت و نور مطالب هم لرو، پيل له خبرونو کوو محمدحديث پردېس د تېرې اوونۍ فرهنګي خبرونه رااوروي: