شاته

د مړې خېټې پریکړه!

د ګوړې اچار په دې خپرونه کې به لومړی یوه کورته لاړشو او له دې به خبرشو چې د کور مېرمن له خپل خاوند څخه څه هیله لري؟ او بیا به په دې هم خبرشو چې هیله ېې پوره کیږي که نه؟

بیا د "ولې ؟... ځکه چې !" د اچارو یو وړوکی مرتبان درته مخ کې ږدو چې د خولې خوند موښه شي.

په پای کې مو يوه غټ حکومتي دفترته بیایو، هلته یوه مهمه جلسه روانه ده او په دې خبرې کوي چې د نورو ډالرو پیدا کولو لاره پیداکړي.

د مخدره موادود له منځه وړلو په پلمه!

نو د جلسې هر یوغړي خپل،خپل نظر ورکړ چې له کومې لارې ېې پیدا کړي خو دغه ټول نظرونه د وزیر صیب خوښ نه شول ځکه هغه ټولې لارې کارول شوې وې، بیا ټولو دا پریکړه وکړه چې له ډوډۍ خوړلو وروسته به په مړه خېټه چورت ووهي او يوه ښه لاره به ورته پیداکوي، داچې څه پریکړه ېې وکړه ؟... د مطلب له اورېدلو وروسته پوهیدلی شئ. د مړې خېټې پریکړه!

جوړوونکی: ننګیارنااشنا