شاته

د توشیح لفظي صنعت ته د شاعر "عرفات پردیس" پام څنګه واوښت؟

د ازادي راډیويي مجلې په روانه خپرونه کې د دوو پسرلنيو مشاعرو رپوټونه اورئ.

له شاعر او ليکوال عرفات پردیس سره مرکه.

د زري کړکي د جايزو د غونډې رپوټ، لنډه حکايت که وخت و نور مطالب هم لرو.

پيل له خبرونو کوو، همايون هېواد د تېرې اوونۍ فرهنګي خبرونه رااوروي: