شاته

د پنجشیر د سیند نوي خوندونه

په سیند کې د کشتۍ له چلولو نه خوند اخلي او د سیمې هیجاني ماشومانو ته په دې هیله یو نوی سپورت معرفي کوي چې ډیر ژر به یې زده کړي.

.

.

.

.

کالم سټرانګ وایي "مخکې له دې چې دلته راشم، زه وېرېدم، ځکه د افغانستان په هکله مې تل بد خبرونه اوریدل، خو زما په نظر که تاسې د نړۍ هرې برخې ته لاړ شئ هلته زيات خلک ښه دي، د دې ځاى سيند ډېر ښکلى دى، موږ هم هیله درلوده چې دلته راشو."

.

وي. محمد کریم وایي "ما د دې سپورت په هکله اوریدلي و خو هیڅ کله مې لیدلي نه و. اوس چې مې له نږدې ولیدو ډیره خوشاله شوم، ځکه چې په زړه پورې سپورت دی."