BBC
 شاته

د احصایې اداره: د افغانستان نفوس څه باندې ۳۳ نیم میلیونه دی؛ نارینه تر ښځو ډېر دي