د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

هغه.....

Laraway
04.10.2002

.........................................................................هغه.....
..................................................پرون راته په زار زار،په سرو سترګو ژړېده
..................................................شايد چه د يورپ عيش او عشرت يې يادېده
...........................................................پاريس او د نيو يارک ښکلو بنګلو پسې دلګير و
...........................................................زمونږ د خاورو،ګټو ديوالو کې شرمــــــــــــــــــــــېده
...................................................مکروب او دپاکۍ قصې يې ډېرې وې زده کړې
...................................................مور او پلار زړو زړو جامــــــــــــو نه وېرېـــــــــــده
............................................................لغړو يورپيو يې زړه هلته و ستون کړی
............................................................زړه نه و،نو زمونږ ښکلی يې کله خوښېده
..................................................لاسونه او پښې يې بې اختياره اچــــــــــــول
..................................................شايد په تصور به په کوم ډانس کې لوبېده
............................................. ................د سرو ويښتو په دام کې مينې هسی و نغښتلی
..............................................................د تور وربل لېدو نه يې زړه نور هم تورېده
.............................................شنو سترګو ادايې زړه شين کړی و له ښـــــــــــکلو
.............................................خو----ښکلی د يورپ يې په زړه تل تل ګرځېده
...............................................................په خوله خو يې ويل چه د قام غم دی،او زهيری
...............................................................شايد چې د کوم ميسيز په ارمان کې کــــــــــړېده
.............................................مونږ ويل څه به راوړی دې غريب وطن د پاره
............................................هغه څه ورسره وو،دلته نه په کاريــــــــــــــــــــــده
................................................................ناپوهه ملايانو وڅو ځله تکفيـــــــــــر کړی
...............................................................د خپل وطن په دود او په رواج نه پوهېده
............................................ما ويل ورته زلميه:دلته ناز په وچ سکړک شی
........................................... د پيل غوږ ويــــــده و،دچا کله اورېــــــــــــــــــــــده
............................................................................................................................................دوست شينواری


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more