د موضوعګانو سرپاڼه

نړيوال ښکيلاک او د لرو بر افغان دازادۍ غورځنګ

ملی افسره

tandar
23.07.2010

یرغلګر درته ګرځیږی هم په ځمکه هم اسمان
...........................................................مرګ دی نور میلمه شه ای ملی افسره دافغان
پطرول په ځان چپه کړه چه لمبی درځنی خیژی
...........................................................یا د زهرو کپه وخوره چه ورکیږی له جهان
دشمن ته خړخړګوری غیرت دی پیدا نکړو
...........................................................په وطن دی ننګ ونکړو تیر نه شولی له ځان
هم دی جنرالانو په ډالرو ځان خرڅ کړی
........................................................... کورنی له ډاره پریښی امریکا اوپه المان

بعضي وطن فروش د ډالرو په بدل کی
............................................................ جاسوسی کړی و دشمن ته په نامه دترجمان
دا خاوره ابدالی ده کله ې څوک خوړی شی
.............................................................یرغلګر به ئ ور کیږی له تا نه کیږی هم پرسان
دسرباز نوم دی شرمولی، لری له ځانه هم لباس کړه
......................................................واې باوری په تا شرف لری زمونږ دکلی پاده وان


Re: ملی افسره

pattang
23.07.2010

وا وا باوري صيب الله دې نور هم توفيق درکړي٠

[quote:9c48ef4f1e="tandar"]یرغلګر درته ګرځیږی هم په ځمکه هم اسمان
...........................................................مرګ دی نور میلمه شه ای ملی افسره دافغان
پطرول په ځان چپه کړه چه لمبی درځنی خیژی
...........................................................یا د زهرو کپه وخوره چه ورکیږی له جهان
خړ خړ ګوری و دشمن ته غیرت دی پیدا نکړو
...........................................................په وطن دی ننګ ونکړو تیر نه شولی له ځان
هم دی جنرالانو په ډالرو ځان خرڅ کړی
........................................................... کورنی له ډاره پریښی امریکا اوپه المان
یرغلګرو درلیږلی ، لک ډالرو په بدل کی
............................................................ جاسوسی کړی و دشمن ته په نامه دترجمان
دا خاوره ابدالی ده کله ې څوک خوړی شی
.............................................................یرغلګر به دی ور کیږی لتا نه کیږی هم پرسان
دسرباز نوم دی شرمولی، لری له ځانه هم لباس کړه
..............................................................واې باوری په تا ده زیاته یوه رتبه د پاده وان[/quote:9c48ef4f1e]


مبارزشاه
23.07.2010

ډیر ښه باوري صیب مونږ په تمه ستا دنورو اشعارو یو
........................................................ هروخت لوروه شعرونه مو په بحثفورمونو دټول افغان


Re: ملی افسره

tandar
17.09.2016

[quote:b7ebe6364c="tandar"]یرغلګر درته ګرځیږی هم په ځمکه هم اسمان
...........................................................مرګ دی نور میلمه شه ای ملی افسره دافغان
پطرول په ځان چپه کړه چه لمبی درځنی خیژی
...........................................................یا د زهرو کپه وخوره چه ورکیږی له جهان
دشمن ته خړخړګوری غیرت دی پیدا نکړو
...........................................................په وطن دی ننګ ونکړو تیر نه شولی له ځان
هم دی جنرالانو په ډالرو ځان خرڅ کړی
........................................................... کورنی له ډاره پریښی امریکا اوپه المان

بعضي وطن فروش د ډالرو په بدل کی
............................................................ جاسوسی کړی و دشمن ته په نامه دترجمان
دا خاوره ابدالی ده کله ې څوک خوړی شی
.............................................................یرغلګر به ئ ور کیږی له تا نه کیږی هم پرسان
دسرباز نوم دی شرمولی، لری له ځانه هم لباس کړه
..............................................................واې باوری په تا شرف لری زمونږ دکلی پاده وان[/quote:b7ebe6364c]


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more