آیفون ١٠ معرفي شو: د څو میاشتو انتظار وروسته د اپل شرکت د آیفون ٨ او آیفون ١٠ په گډون د خپلو نويو تولیداتو نه پرده پورته کړه. #voasocial