د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ګاونډیو ایران او چین ته له سفر وروسته ترکیې ته تللی او د افغانستان پر مسلې یې د ترکي چارواکو سره خبرې کړې دي. او د پاکستان صدراعظم هم تیره ورځ د لومړي ځل لپاره په خپل هیواد کې د تندلارو د پټوځایونو د له منځه وړلو لپاره ـ افغانستان ته نوی وړاندېز ورکړي.